19 липня 2017 р.
Впровадження системи управління охороною праці на підприємствах

Про організаційні засади та принципи функціонування СУОП розповідає страховий експерт з охорони праці управління виконавчої дирекції Фонду у Донецькій області І.Кияненко:

«Що таке система управління охороною праці на підприємстві або СУОП? Перш за все, необхідно розрізняти поняття СУОП (система управління охороною праці) і охорони праці. Від розуміння різниці між СУОП і охороною праці буде залежати розуміння правового регулювання, обов'язки забезпечення першого і другого, а також правові наслідки за невиконання.

Охорона праці – це система правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних i лікувально-профілактичних заходів та засобів, спрямованих на збереження життя, здоров'я i працездатності людини у процесі трудової діяльності.

Частиною охорони праці, одним із вимог з охорони праці є наявність розробленої та впровадженої СУОП. Система управління охороною праці – це сукупність суб'єкта та об'єкта управління, які на підставі комплексу нормативної документації проводять цілеспрямовану, планомірну діяльність з метою забезпечення здорових, безпечних і високопродуктивних умов праці.

Об'єктом системи управління можуть бути різні об'єкти, в тому числі і люди.

Відповідно до ст. 13 Закону України «Про охорону праці» від 14 жовтня 1992 року №49 (зі змінами та доповненнями) роботодавець повинен забезпечити функціонування системи управління охороною праці (СУОП). Він очолює роботу з управління охороною праці та несе безпосередню відповідальність за її функціонування в цілому на підприємстві.

Закон поширюється на всіх юридичних та фізичних осіб, які використовують найману працю, незалежно від того, працює 5 чи 1000 осіб, роботодавець зобов'язаний забезпечити виконання всіх завдань, передбачених цією статтею.

При створенні СУОП роботодавцю необхідно:

- визначити перелік законодавчих та інших нормативно-правових актів, що містять вимоги щодо охорони праці для цього виду економічної діяльності;

- виявити небезпечні та шкідливі виробничі фактори, види робіт, об'єкти, машини, механізми, устаткування підвищеної небезпеки, щоб визначити, які з них найсуттєвіше впливають на умови та безпеку праці;

- визначити основні завдання в галузі охорони праці та встановити пріоритетні напрями;

- розробити організаційну схему для виконання визначених завдань.

Основними принципами функціонування СУОП є:

- пріоритет життя і здоров'я працівників підприємства над результатами виробничої діяльності;

- єдиноначальність і повна відповідальність роботодавця за створення безпечних і нешкідливих умов праці;

- відповідальність заходів і засобів з охорони праці рівню потенційної небезпеки виробничих об'єктів і фактичному стану умов праці на робочих місцях;

- економічна зацікавленість роботодавця і працівників у поліпшенні умов і безпеки праці.

Система управління охороною праці передбачає опрацювання і затвердження роботодавцем окремих нормативних документів: положень та інструкцій з питань охорони праці, які є обов'язковими для виконання на підприємстві.

Організаційна структура СУОП будується відповідно до загальної організаційної структури управління виробництвом і є її складовою частиною.

На підприємстві, де відсутнє будь-яке виробництво і працюють кілька співробітників, принаймні повинно бути: призначення відповідальних, навчання керівника та відповідальних осіб з питань охорони праці, інструкції з охорони праці та пожежної безпеки для всіх видів робіт, облік проведення інструктажів, облік нещасних випадків, облік проходження медоглядів (при необхідності).

На жаль, ці питання через різні обставини вирішуються ще не достатньо повно і несвоєчасно.

Страхові експерти з охорони праці відділень виконавчої дирекції Фонду в профілактичній роботі багато уваги приділяють наданню допомоги роботодавцям у впровадженні СУОП.

Зокрема, Мангушській центральній районній лікарні у червні 2017 року надана консультація та зразки документів з питань розроблення та функціонування СУОП, проведені роз'яснення щодо нормативних актів, які повинні діяти у межах підприємства та встановлювати правила під час виконання робіт і поведінки працівників на території.

У м. Вугледарі страховий експерт взяла участь в опрацюванні системи управління охороною праці на підприємстві КП «Тепломережа» Вугледарської міської ради стосовно питання: «Організація охорони праці на підприємстві» та впровадженні системи управління охороною праці у ДП «Шахтоуправління «Південнодонбаське №1», ДП «Шахта ім. М.С.Сургая» з питань проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві.

Постійне, системне вдосконалення СУОП на підприємстві є запорукою здорової трудової діяльності, а значить ймовірність виробничого травматизму та професійного захворювання буде меншою».Інтернет-лінія "Запобігання проявам корупції"