04 липня 2017 р.
Працюємо для людей

Про роботу відділення виконавчої дирекції Фонду у Полтавському районі Полтавської області щодо виконання основних статутних завдань розповідає начальник відділення Василь Артамонов:

«Вирішення соціальних проблем – одне з найголовніших завдань державної політики України. Держава, в особі Фонду соціального страхування України, та система загальнообов'язкового державного соціального страхування гарантує потерпілим від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань надання цілого комплексу соціальних послуг з медичної та соціальної реабілітації, а саме: виплата одноразової допомоги, щомісячних страхових виплат, які відповідають частині втраченого заробітку, лікування наслідків виробничих травм в стаціонарних медичних закладах, періодичне лікування, санаторно-курортне лікування, забезпечення інвалідів протезно-ортопедичними виробами, необхідними лікарськими засобами, засобами пересування, виплатами на постійний сторонній та спеціальний медичний догляди, побутове обслуговування та інше.

Важливим напрямом роботи відділення виконавчої дирекції Фонду у Полтавському районі є своєчасне та в повному обсязі відшкодування шкоди потерпілим та членам їх сімей, нарахування та виплата належних страхових коштів та надання медико-соціальних послуг.

На обліку у відділенні перебувають 172 інваліди праці, з яких: 9 – інваліди І групи, 48 – інваліди ІІ групи та 115 – інваліди ІІІ групи, а також 173 потерпілих, які мають ступінь втрати професійної працездатності без інвалідності.

Цим потерпілим на відшкодування шкоди, заподіяної трудовим каліцтвом, за 2016 рік виплачено кошти в сумі 6,4 млн. грн. У структурі страхових виплат основна частина припадає на щомісячні страхові виплати потерпілим – 5,2 млн. грн.; виплати по втраті годувальника – 362,2 тис. грн.

Актуальним на сьогоднішній день залишається питанням продовження страхових виплат потерпілим, інвалідам трудового каліцтва чи професійного захворювання, які отримали ушкодження здоров'я, працюючи на підприємствах, розташованих на територіях Донецької та Луганської областей, де зараз відбувається АТО. Потерпілі, які отримували виплати в відділеннях виконавчої дирекції Фонду за місцем постійного проживання в цих областях, мають змогу звернутися до відділень за місцем тимчасового проживання та продовжити одержувати страхові виплати.

Суттєва робота проводиться щодо медичної та соціальної реабілітації потерпілих від нещасних випадків та професійних захворювань. На ці цілі в 2016 році було передбачено та відшкодовано 278,6 тис. грн.

Крім того, Фонд взяв на себе зобов'язання щодо проведення профілактичних заходів зі створення безпечних умов праці на виробництві.

Виконуючи вимоги базового Закону, відділення проводить цілеспрямовану роботу щодо зменшення виробничих ризиків на підприємствах регіону, яка є невід'ємною частиною комплексу заходів, спрямованих на захист людини праці, та пріоритетним напрямом роботи працівників відділення.

Участь в роботі комісій по розслідуванню випадків виробничого травматизму, які зареєстровано на підприємствах страхувальників, визначає один з напрямів діяльності відділення. Під час розслідування відбувається з'ясування обставин і причин настання нещасного випадку, встановлюються особи, які допустили порушення вимог законодавства про охорону праці, розробляються заходи щодо запобігання подібним нещасним випадкам. Основними залишаються організаційні причини, через які відбувається більше 70% виробничих травм на підприємствах Полтавського та Новосанжарського районів, а саме: порушення трудової і виробничої дисципліни, в тому числі не виконання посадових обов'язків, вимог інструкцій з охорони праці, незадовільна організація безпечного виконання робіт, порушення вимог безпеки під час експлуатації устаткування.

Методична допомога керівникам служб охорони праці (в деяких випадках це самі роботодавці) у підвищенні дієвості та підтриманні в стані ефективного функціонування системи управління охороною праці підприємств проводиться постійно. Під час проведення цієї важливої спільної роботи оцінюються ризики, які можуть виникати під час виробничого процесу, а також визначаються методи усунення ризиків, що є фактором попередження виробничого травматизму.

Крім того, в газетах «Вісті», «Наша районна» проводиться публікація матеріалів, в яких пропагуються методи усунення небезпечних та шкідливих факторів, які можуть впливати на умови праці.

З початку року започатковано публікацію аналогічних матеріалів на сайті Полтавської районної ради, що підвищить ефективність цих заходів.

Але відділення не зупиняється лише на фінансових аспектах, ведеться робота щодо залучення інвалідів трудового каліцтва до суспільно-громадського життя, що є важливою частиною соціального захисту. П'ятий рік поспіль проводиться Всеукраїнська спартакіада «Сила духу» серед інвалідів трудового каліцтва, в якій потерпілі на виробництві, які перебувають на обліку у відділенні, брали активну участь та здобули почесні нагороди.

Полтавський район не залишився осторонь заходів, які проводяться в державі щодо Тижневика охорони праці під гаслом: «Удосконалення збору та використання даних про безпеку та гігієну праці», в рамках Всесвітнього дня охорони праці. Заходи мали за мету привернути увагу кожного роботодавця і працівника до усунення або досягнення мінімально можливого рівня виробничих ризиків шляхом профілактики травматизму і професійних захворювань, формування свідомого ставлення роботодавців та працівників до культури та безпеки праці.

За сприяння відділу освіти Полтавської райдержадміністрації та за участю відділення виконавчої дирекції Фонду у Полтавському районі проведено щорічний конкурс дитячого малюнка «Охорона праці очима дітей».

Сьогоднішні школярі – в майбутньому працівники різних галузей економіки України. Вони прийдуть на зміну своїм батькам, які працюють зараз. Від того, як вони засвоюватимуть початкові знання з питань безпеки виробництва, буде залежати їх життя та здоров'я. Тому зараз завдання дорослих - приділити найбільше уваги вивченню питань безпеки виробництва. Дуже високий рівень розуміння проблеми охорони праці показав відкритий урок «Безпека на виробництві», проведений 28 квітня в Мачухівському НВК. Безпосередня участь учнів випускного класу та чудового педагогічного колективу надала цій події особливого практичного значення.

При відділенні створено консультаційний центр з питань охорони праці, який проводить свою роботу ефективно та регулярно. Постійно розглядаються звернення потерпілих, керівників служб охорони праці, роботодавців. На задані питання з соціального страхування, питань, що стосуються розслідування нещасних випадків, відшкодування шкоди потерпілим внаслідок трудового каліцтва, відвідувачі отримують вичерпні консультації. Найчастіше звертаються потерпілі від нещасних випадків та професійних захворювань, які тимчасово переселені з територій Донецької та Луганської областей. Скарг та нарікань з боку відвідувачів немає. Це свідчить, що ця робота необхідна та корисна».Інтернет-лінія "Запобігання проявам корупції"