15 червня 2017 р.
Ефективна профілактика – запорука зниження травматизму

Про здобутки в профілактичній діяльності щодо зниження виробничого травматизму розповідає в.о. начальника управління виконавчої дирекції Фонду у Київській області Ірина Крещенська:

«Вивчення стану умов, безпеки та охорони праці на підприємствах страхувальників та у фізичних осіб, які відповідно до законодавства використовують найману працю, пропаганда безпечних і нешкідливих умов праці, поширення позитивного досвіду управління охороною праці – це лише частина заходів, що здійснюється службою страхових експертів з охорони праці Київщини з метою запобігання настанню нещасних випадків, усунення загрози здоров'ю працівників, викликаної умовами праці.

Реалізуючи статутні функції та обов'язки Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України, страхові експерти з охорони праці робочих органів виконавчої дирекції Фонду у Київській області лише у І кварталі цього року 144 рази відвідали підприємства страхувальників та взяли участь у створенні і реалізації системи управління охороною праці (СУОП), зокрема: з відповідними службами розробили 52 нормативних акти про охорону праці (інструкції, положення тощо); спільно з представниками сторін колективного договору опрацювали 19 комплексних заходів для досягнення встановлених нормативів та підвищення існуючого рівня охорони праці; надали 188 консультацій.

Разом з цим, такі напрями роботи, як виконання службою охорони праці підприємства основних завдань і обов'язків, своєчасність та якість проведення навчання, інструктажів, перевірки знань з питань охорони праці, проходження працівниками медичних оглядів, наявність і робота комісії з питань охорони праці та уповноважених найманими працівниками осіб з питань охорони праці, проведення атестації робочих місць за умовами праці - потребують постійного удосконалення.

Це саме ті, вкрай важливі складові СУОП, які страховими експертами наразі досліджуються не в повному обсязі, оскільки, з відомих причин, планові перевірки стану умов і безпеки праці та профілактичної роботи у суб'єктів господарювання тимчасово не проводяться. Саме під час перевірок підприємств вивчаються ці питання і, у разі виявлення порушень законодавства про охорону праці, вносяться роботодавцям обов'язкові для виконання подання.

Прагнучи дотримуватись певних стандартів ефективності проведення профілактичної роботи в частині підвищення якості наданої допомоги в опрацюванні і реалізації СУОП, представники відділень виконавчої дирекції Фонду у Київській області, приймаючи участь в комісіях з розслідування нещасних випадків на виробництві, одночасно проводять позапланові перевірки у разі, якщо випадки сталися внаслідок незадовільного технічного стану засобів виробництва, невідповідності вимогам безпеки технологічного процесу, незадовільного функціонування або відсутності системи управління охороною праці. Так, з початку 2017 року проведено 17 позапланових перевірок підприємств у зв'язку з настанням нещасних випадків на виробництві, виявлено 80 порушень вимог законодавства з охорони праці, внесено роботодавцям 16 подань. Складено 19 постанов про накладання штрафів на керівників підприємств за приховування нещасних випадків на виробництві, ненадання повідомлення Фонду та за несвоєчасне утворення комісії з розслідування нещасних випадків.

Зазначені перевірки та вжиті за їх результатами заходи не є самоціллю, а спрямовані, в першу чергу, на створення на підприємствах страхувальників ефективної системи управління охороною праці, яка має гарантувати кожному працівникові на його робочому місці, в кожному структурному підрозділі підприємства умови праці відповідно до нормативно-правових актів, забезпечити додержання роботодавцем вимог законодавства щодо прав працівників у галузі охорони праці.

Наразі маємо перший результат вжитих заходів у покращенні профілактичної діяльності. Так, за 5 місяців цього року до відділень виконавчої дирекції Фонду у Київській області надійшло 102 повідомлення про нещасні випадки на виробництві проти 131 за аналогічний період попереднього року. Якщо у 2016 році відмічався ріст страхового травматизму на 25%, то вже в І кварталі 2017 року кількість потерпілих осіб у страхових нещасних випадках зменшилась на 9%. За результатами розслідування складено 50 актів за формою Н-1 проти 55 за аналогічний період 2016 року. Зменшення кількості потерпілих осіб у страхових нещасних випадках сталося у суб'єктів господарювання, зареєстрованих у відділеннях виконавчої дирекції Фонду у Києво-Святошинському, Іванківському, Броварському районах та м. Славутич.

Отже, працівниками робочих органів Фонду ведеться щоденна робота із зниження виробничого травматизму на підприємствах і організаціях, а досягнутий результат необхідно зберегти, забезпечивши подальше вдосконалення та використання набутого позитивного досвіду з покращення ефективності профілактичної роботи в сучасних правових умовах діяльності Фонду, задля збереження життя і здоров'я застрахованих осіб».Інтернет-лінія "Запобігання проявам корупції"