Облік страхувальників та доходів

Які суб’єкти господарювання являються страхувальниками?

Відповідно до розділу ІІ Порядку віднесення страхувальників до класу професійного ризику виробництва з урахуванням виду їх економічної діяльності та проведення перевірок достовірності поданих страхувальниками відомостей про види економічної діяльності (у тому числі основний), затвердженого постановою правління Фонду від 30.11.2010 №30, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2010 року за №1337/18632, страхувальниками є роботодавці:

- підприємства, установи та організації, інші юридичні особи, утворені відповідно до законодавства України, незалежно від форми власності, виду діяльності та господарювання, які використовують працю фізичних осіб на умовах трудового договору (контракту) або на інших умовах, передбачених законодавством про працю;

- філії, представництва, відділення та інші відокремлені підрозділи підприємств, установ і організацій, інших юридичних осіб, які мають окремий баланс і самостійно ведуть розрахунки із застрахованими особами;

- фізичні особи – підприємці і фізичні особи, які використовують працю інших осіб на умовах трудового договору (контракту) або на інших умовах, передбачених законодавством про працю;

- дипломатичні представництва і консульські установи України, філії, представництва, інші відокремлені підрозділи підприємств, установ та організацій (у тому числі міжнародні), утворені відповідно до законодавства України, які мають окремий баланс і самостійно здійснюють розрахунки із застрахованими особами;

- дипломатичні представництва і консульські установи іноземних держав, філії, представництва та інші відокремлені підрозділи іноземних підприємств, установ та організацій (у тому числі міжнародні), розташовані на території України.

Який вид економічної діяльності у структурних підрозділів суб’єкта господарювання?

Відповідно до статті 8 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування»:

- відокремлений підрозділ юридичної особи (філія або представництво), розрахунки з оплати праці якого проводяться не централізовано, під час визначення розміру єдиного внеску відноситься до того виду економічної діяльності, якому відповідає його діяльність;

- відокремлений підрозділ юридичної особи (філія або представництво), який провадить свою діяльність у декількох видах економічної діяльності, відноситься до класу професійного ризику виробництва за основним видом його економічної діяльності.

Як встановлюється основний вид економічної діяльності суб’єкту господарювання, яким в попередньому році не велась господарська діяльність?

Відповідно до пункту 3.9. Порядку віднесення страхувальників до класу професійного ризику виробництва з урахуванням виду їх економічної діяльності та проведення перевірок достовірності поданих страхувальниками відомостей про види економічної діяльності (у тому числі основний), затвердженого постановою правління Фонду від 30.11.2010 №30, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2010 року за №1337/18632, у разі якщо страхувальником не проводилась господарська діяльність і за результатами попереднього року неможливо встановити основний вид економічної діяльності, йому необхідно звернутися до робочого органу виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України із заявою за формою згідно з додатком 3 цього Порядку, у якій вказується основний вид економічної діяльності. Робочий орган виконавчої дирекції Фонду відносить цього страхувальника до класу професійного ризику виробництва та не пізніше наступного робочого дня надсилає органу Пенсійного фонду України повідомлення про віднесення страхувальника до класу професійного ризику виробництва із зазначенням розміру єдиного внеску, встановленого статтею 8 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування», і дати зміни класу професійного ризику виробництва за формою згідно з додатком 4 до цього Порядку.

У разі, якщо при державній реєстрації страхувальника вказаний у заяві вид економічної діяльності взагалі відсутній, страхувальник повинен звернутись до державного реєстратора для внесення відповідних змін.

Які звіти і в які строки подаються страхувальниками робочому органу виконавчої дирекції Фонду?

Страхувальники один раз на рік до 25 січня року, наступного за звітним, подають до робочих органів виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України за місцезнаходженням (місцем проживання) відомість розподілу чисельності працівників, річного фактичного обсягу реалізованої продукції (робіт, послуг) за видами економічної діяльності за формою згідно з додатком 5 до Порядку віднесення страхувальників до класу професійного ризику виробництва з урахуванням виду їх економічної діяльності та проведення перевірок достовірності поданих страхувальниками відомостей про види економічної діяльності (у тому числі основний), затвердженого постановою правління Фонду від 30.11.2010 №30, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2010 року за №1337/18632.

Страхувальники, які мають заборгованість зі сплати страхових внесків за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, подають до робочих органів виконавчої дирекції Фонду щокварталу (до 20 квітня, 20 липня, 20 жовтня та 25 січня) Звіт щодо сплати заборгованості зі сплати страхових коштів до Фонду до повного погашення заборгованості за формою, згідно з додатком до постанови правління Фонду від 30.11.2010 №31, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 17.12.2010 за №1286/18581.

Яка категорія суб’єктів господарювання може бути застрахована у Фонді соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України на добровільних засадах?

Відповідно до статті 11 Закону України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності» добровільно від нещасного випадку можуть застрахуватися:

особи, які забезпечують себе роботою самостійно – займаються адвокатською, нотаріальною, творчою та іншою діяльністю, пов'язаною з отриманням доходу безпосередньо від цієї діяльності, члени фермерського господарства, особистого селянського господарства, якщо вони не є найманими працівниками;

громадяни - суб'єкти підприємницької діяльності.

Як можна дізнатися клас професійного ризику виробництва?

Класифікація видів робіт за професійним ризиком виробництва визначено у Розподілі видів економічної діяльності за класами професійного ризику виробництва, що являється додатком до Порядку визначення класу професійного ризику виробництва за видами економічної діяльності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.02.2012 №237.

У яких випадках проводиться зміна класу професійного ризику виробництва суб’єкту господарювання?

Відповідно до пунктів 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.10. Порядку віднесення страхувальників до класу професійного ризику виробництва з урахуванням виду їх економічної діяльності та проведення перевірок достовірності поданих страхувальниками відомостей про види економічної діяльності (у тому числі основний), затвердженого постановою правління Фонду від 30.11.2010 №30, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2010 року за №1337/18632 (далі – Порядок), страхувальник у разі незгоди з установленим класом професійного ризику виробництва протягом десяти робочих днів після отримання від органу Пенсійного фонду України повідомлення про взяття на облік як платника єдиного внеску звертається до робочого органу виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України (далі – Фонд) з проханням про перегляд установленого класу професійного ризику виробництва. При цьому страхувальник подає робочому органу виконавчої дирекції Фонду заяву за формою згідно з додатком 3 до цього Порядку, у якій вказує основний вид економічної діяльності.

Робочий орган виконавчої дирекції Фонду після отримання заяви від страхувальника приймає рішення про віднесення його до відповідного класу професійного ризику виробництва згідно із заявленим основним видом економічної діяльності та не пізніше наступного робочого дня після прийняття заяви надсилає органу Пенсійного фонду повідомлення про зміну класу професійного ризику виробництва із зазначенням розміру єдиного внеску, встановленого статтею 8 Закону про єдиний внесок за формою згідно з додатком 4 до цього Порядку.

У разі отримання від органу Пенсійного фонду України відомостей про внесення змін до відомостей про страхувальника, які стосуються зміни основного виду економічної діяльності, робочий орган виконавчої дирекції Фонду у разі необхідності проводить перевірку достовірності поданих страхувальником відомостей про види економічної діяльності (у тому числі основний) та приймає рішення про віднесення страхувальника до нового класу професійного ризику виробництва.

У разі зміни класу професійного ризику виробництва страхувальника робочий орган виконавчої дирекції Фонду надсилає органу Пенсійного фонду України повідомлення про зміну класу професійного ризику виробництва із зазначенням розміру єдиного внеску, встановленого статтею 8 Закону про єдиний внесок, і дати зміни класу професійного ризику виробництва за формою згідно з додатком 4 до цього Порядку.

Страхувальники один раз на рік до 25 січня року, наступного за звітним, подають до робочих органів виконавчої дирекції Фонду за місцезнаходженням (місцем проживання) відомість розподілу чисельності працівників, річного фактичного обсягу реалізованої продукції (робіт, послуг) за видами економічної діяльності (далі – відомість розподілу) за формою згідно з додатком 5 до цього Порядку.

Робочими органами виконавчої дирекції Фонду щорічно, на підставі відомості розподілу, здійснюється перегляд з початку поточного року належності страхувальника до класу професійного ризику виробництва за основним видом економічної діяльності.

У разі зміни основного виду економічної діяльності за даними відомості розподілу, що тягне за собою зниження класу професійного ризику виробництва, робочим органом виконавчої дирекції Фонду здійснюється перевірка страхувальника щодо достовірності поданих ним відомостей про види економічної діяльності (у тому числі основний).

У разі прийняття рішення щодо зміни класу професійного ризику виробництва на підставі даних відомості розподілу або за результатами перевірки робочий орган виконавчої дирекції Фонду надсилає відповідному органу Пенсійного фонду повідомлення про зміну класу професійного ризику виробництва із зазначенням розміру єдиного внеску, встановленого статтею 8 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування», і дати зміни класу професійного ризику виробництва.

Зміна класу професійного ризику виробництва здійснюється робочим органом виконавчої дирекції Фонду один раз на рік за результатами роботи страхувальника за минулий календарний рік. Новий клас професійного ризику виробництва встановлюється з початку поточного року.

У разі необхідності підтвердженням даних про зміну основного виду економічної діяльності страхувальником є відомості, отримані в порядку взаємообміну інформацією з реєстрів органів Пенсійного фонду України відповідно до Положення про Державний реєстр загальнообов'язкового державного соціального страхування, затвердженого постановою правління Пенсійного фонду України від 08.10.2010 №22-1, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29.10.2010 за №1005/18300, органів статистики та державної податкової служби.

Який порядок визначення класу професійного ризику виробництва відповідно до Закону України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності»?

Відповідно до статті 47 Закону України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності» визначення класу професійного ризику виробництва за видами економічної діяльності здійснюється Фондом у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Розмір страхового внеску підприємства залежить від класу професійного ризику виробництва, до якого належить підприємство за видом економічної діяльності. У разі, якщо страхувальник провадить свою діяльність за декількома видами економічної діяльності, віднесення підприємства до класу професійного ризику виробництва здійснюється за основним видом його економічної діяльності.

У разі зміни виду економічної діяльності підприємства Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України відповідно змінює належність цього підприємства до класу професійного ризику виробництва. Зміна класу професійного ризику здійснюється один раз на рік за результатами роботи страхувальника за минулий календарний рік. Новий клас професійного ризику встановлюється з початку поточного року.

Які повноваження зберігаються за Фондом в умовах дії єдиного соціального внеску?

Виходячи з норм абзацу шостого пункту 7 розділу VIII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування», на період до повного стягнення заборгованості із сплати страхових внесків за діючими видами загальнообов'язкового державного соціального страхування та сум штрафних санкцій, нарахованих та/або не сплачених у період до 1 січня 2011 року, в тому числі нарахованих внесків, строк сплати яких на 1 січня 2011 року не настав, та відповідних штрафних санкцій за Фондом зберігаються повноваження щодо контролю за правильністю нарахування, своєчасністю сплати страхових внесків, застосування фінансових санкцій, якими він був наділений до набрання чинності цим Законом.

Який порядок стягнення заборгованості із сплати страхових внесків та сум штрафних санкцій, нарахованих та/або не сплачених у період до 1 січня 2011 року, в тому числі страхових внесків, строк сплати яких на 1 січня 2011 року не настав?

Виходячи з норм абзаців четвертого та п'ятого пункту 7 розділу VIII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування», сума внесків, нарахованих на загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, строк сплати яких не настав на 1 січня 2011 року, підлягають сплаті в порядку, що діяв до 1 січня 2011 року.

Стягнення заборгованості із сплати страхових внесків та сум штрафних санкцій, нарахованих та/або не сплачених у період до 1 січня 2011 року, в тому числі страхових внесків, строк сплати яких на 1 січня 2011 року не настав, здійснюється Фондом відповідно до законодавства, що діяло на момент виникнення такої заборгованості або застосування штрафних санкцій. Погашення заборгованості з використанням коштів, що надходять у рахунок сплати єдиного внеску, забороняється.

Який порядок черговості погашення боргів страхувальника-банкрута до Фонду встановлено згідно з чинним законодавством України?

Порядок черговості задоволення вимог кредиторів встановлено статтями 45 і 92 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» (зі змінами) (далі – Закон). Кошти, одержані від продажу майна банкрута, спрямовуються на задоволення вимог кредиторів.

Відповідно до пункту 2 частини першої статті 45 Закону у другу чергу задовольняються: вимоги із зобов'язань, що виникли внаслідок заподіяння шкоди життю та здоров'ю громадян, шляхом капіталізації у ліквідаційній процедурі відповідних платежів, у тому числі до Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України за громадян, які застраховані в цьому Фонді, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, зобов'язань із сплати страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування та інше соціальне страхування, крім вимог, задоволених позачергово, з повернення невикористаних коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, а також вимоги громадян – довірителів (вкладників) довірчих товариств або інших суб'єктів підприємницької діяльності, які залучали майно (кошти) довірителів (вкладників).

Нормами статті 92 Закону визначаються особливості задоволення вимог кредиторів фізичної особи - підприємця, визнаної банкрутом.

Згідно з частиною другою вищезазначеної статті у першу чергу задовольняються вимоги кредиторів за зобов'язаннями, забезпеченими заставою майна фізичної особи - підприємця; вимоги громадян, перед якими фізична особа - підприємець несе відповідальність за заподіяння шкоди життю та здоров'ю громадян, шляхом капіталізації відповідних періодичних платежів, у тому числі до Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України за громадян, які застраховані у цьому Фонді у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, вимоги щодо стягнення аліментів; розрахунки щодо виплати вихідної допомоги та оплати праці особам, які працюють за трудовим договором (контрактом), і щодо виплати авторської винагороди, а також задовольняються вимоги, що виникли із зобов'язань щодо сплати страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне та інше соціальне страхування.

Стягнення пені, нарахованої після 01.01.2011 на суму недоїмки зі сплати страхових внесків, нарахованих за період до 1 січня 2011 року. Якими нормативними актами це врегульовано?

Керуючись нормами абзацу п'ятого пункту 7 розділу VIII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування» (далі - Закон про єдиний внесок), стягнення заборгованості із сплати страхових та сум штрафних санкцій, нарахованих та/або не сплачених у період до 1 січня 2011 року, в тому числі страхових внесків, строк сплати яких на 1 січня 2011 року не настав, здійснюється Фондом відповідно до законодавства, що діяло на момент виникнення такої заборгованості або застосування штрафних санкцій. Погашення заборгованості з використанням коштів, що надходять у рахунок сплати єдиного внеску, забороняється.

Виходячи з норм абзацу шостого пункту 7 розділу VIII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону про єдиний внесок, на період до повного стягнення заборгованості із сплати страхових внесків та сум штрафних санкцій, нарахованих та/або не сплачених у період до 1 січня 2011 року, в тому числі нарахованих внесків, строк сплати яких на 1 січня 2011 року не настав, та відповідних штрафних санкцій за Фондом зберігаються повноваження щодо контролю за правильністю нарахування, своєчасністю сплати страхових внесків, застосування фінансових санкцій, якими вони були наділені до набрання чинності цим Законом.

Крім того, нормами підпункту 2.1 пункту 2 постанови правління Фонду від 30 листопада 2010 року №31 «Про порядок стягнення та обліку заборгованості зі сплати страхових внесків до Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України», зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 17 грудня 2010 року за №1286/18581, передбачено, зокрема, стягнення заборгованості зі сплати страхових внесків за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, сум штрафних санкцій, нарахованих та/або не сплачених до 1 січня 2011 року, в тому числі страхових внесків, строк сплати яких на 1 січня 2011 року не настав, і контроль за правильністю нарахування, своєчасністю сплати страхових внесків, застосування фінансових санкцій на період до повного стягнення заборгованості зі сплати страхових внесків до Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України здійснюється відповідно до Інструкції про порядок перерахування, обліку та витрачання страхових коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України, затвердженої постановою правління Фонду від 12 липня 2007 року №36, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 1 серпня 2007 за №867/14134 (далі – Інструкція).

Пунктом 5.1 Інструкції передбачено, що пеня нараховується з сум недоїмки за кожний прострочений день і обчислюється виходячи з 120 відсотків річних облікової ставки Національного банку України, що діяла на момент сплати, нарахованої на повну суму недоїмки (без урахування штрафів) за весь строк.

За які види правопорушень законодавства про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві на посадових осіб страхувальників накладається адміністративний штраф?

Виходячи з норм статті 52 Закону України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності» та статей 165-4 і 188-23 Кодексу України про адміністративні правопорушення, робочі органи виконавчої дирекції Фонду, застосовують адміністративне стягнення за допущення таких порушень законодавства про страхування від нещасного випадку:

1) порушення порядку використання коштів загальнообов'язкового державного соціального страхування від нещасного випадку на виробництві та професійних захворювань, які спричинили втрату працездатності, несвоєчасне або неповне їх повернення;

2) несвоєчасне подання або неподання встановленої звітності, подання недостовірної звітності щодо страхових коштів;

3) несвоєчасне інформування Фонду про:

а) річний фактичний обсяг реалізованої продукції (робіт, послуг);

б) нещасні випадки на виробництві та професійні захворювання, що сталися на підприємстві;

в) зміни технології робіт або виду діяльності підприємства;

4) вчинення дій, що перешкоджають уповноваженим особам Фонду у проведенні перевірок щодо використання страхових коштів Фонду у випадках передбачених законом.

Які розміри накладення адміністративних штрафів за порушення законодавства про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку?

Виходячи з норм статей 165-4 та 188-23 Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі – Кодекс), порушення законодавства про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб підприємств, установ, організацій, фізичних осіб - підприємців, які використовують найману працю, фізичних осіб, які не мають статусу підприємців та використовують найману працю, у розмірі від восьми до п'ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Дії, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за такі ж порушення, тягнуть за собою накладення штрафу від десяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Керуючись нормами статті 38 Кодексу, адміністративне стягнення може бути накладено не пізніше, як через два місяці з дня вчинення правопорушення, а при триваючому правопорушенні - не пізніше, як через два місяці з дня його виявлення.

Як правильно заповнюється Звіт щодо сплати заборгованості зі сплати страхових коштів до Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України?

Порядок заповнення Звіту щодо сплати заборгованості зі сплати страхових коштів до Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України визначено Методичними рекомендаціями щодо порядку заповнення Звіту щодо сплати заборгованості зі сплати страхових коштів до Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України, затвердженими наказом виконавчої дирекції Фонду від 06.04.2011 № 256.

З Методичними рекомендаціями можна ознайомитись на офіційному веб-сайті Фонду в розділі «Форми звітності».Інтернет-лінія "Запобігання проявам корупції"