Відшкодування шкоди потерпілим

На підставі чого з мене вимагають для перерахунку розміру компенсації втрати працездатності довідку про розмір заробітної плати, якщо я працюю, або пред’явлення трудової книжки?

Працюючому потерпілому внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання, який одночасно одержує щомісячну грошову суму та пенсію, в першу чергу індексується сума оплати праці, потім - щомісячна грошова сума та в останню чергу - пенсія.

Працює потерпілий чи ні можна встановити тільки по запису в трудовій книжці. Для цього потерпілому досить лише пред’явити трудову книжку фахівцю відділення.

Нещасний випадок стався у 1986 році. На які виплати я можу розраховувати, якщо підприємство де я працював існує, але акту про нещасний випадок я не маю та мені його не надають?

Підставою для призначення страхових виплат є акт Н-1. У разі його відсутності у Фонду немає підстав для призначення та здійснення страхових виплат.

Визначення суми щомісячної допомоги при втраті працездатності?

Відповідно до частини першої статті 34 Закону сума щомісячної страхової виплати встановлюється відповідно до ступеня втрати професійної працездатності та середньомісячного заробітку, що потерпілий мав до ушкодження здоров'я.

Сума щомісячної страхової виплати не повинна перевищувати середньомісячного заробітку, що потерпілий мав до ушкодження здоров'я.

У разі коли потерпілому одночасно із щомісячною страховою виплатою призначено пенсію по інвалідності у зв'язку з одним і тим самим нещасним випадком, їх сума не повинна перевищувати середньомісячний заробіток, який потерпілий мав до ушкодження здоров'я. Визначені раніше сума щомісячної страхової виплати та пенсія по інвалідності зменшенню не підлягають.

Отримав профзахворювання, акт П-4 від 21.04.2006 року, професія - прохідник, відпрацював 22 роки. У 2003 році перейшов на іншу роботу. Чому для розрахунку страхових виплат взяли період перед переходом на іншу роботу, якраз коли я хворів?

Згідно з пунктом 12  Порядку обчислення середньої заробітної плати (доходу) для розрахунку виплат за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням, затвердженим постановою КМУ від 26.09.2001 р. № 1266, середня заробітна плата обчислюється виходячи з розміру заробітної плати перед звільненням з роботи (переходом на іншу роботу), з якою пов'язане професійне захворювання, з урахуванням її коригування, що провадиться робочим органом виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, за формулою.

Який порядок розрахунку середньої заробітної плати при визначенні розміру страхових виплат від нещасних випадків на виробництві?

Обчислення середньомісячної заробітної плати для розрахунку страхових виплат проводиться відповідно до Порядку обчислення середньої заробітної плати (доходу) для розрахунку виплат за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням, затвердженого постановою КМУ від 26.09.2001 р. № 1266.

У мене загинув чоловік при виконанні службових обов’язків. Маю двох дітей (10 та 2 років). У чоловіка від першого одруження є 15 річна дитина (він виплачував аліменти). На яку кількість членів сім’ї буде ділитися його середня заробітна плата?

Неповнолітні діти, на утримання яких потерпілий виплачував, або був зобов’язаний виплачувати аліменти, вважаються такими, що перебували на його утриманні.

Як визначається розмір вини потерпілого від нещасного випадку. Хто встановлює ступінь вини?

У разі встановлення комісією з розслідування нещасного випадку, що ушкодження здоров’я настало не лише  з причин, що залежать від роботодавця, а і внаслідок порушення застрахованою особою нормативних актів про охорону праці, розмір одноразової допомоги підлягає зменшенню, але не більше як на 50 відсотків.

Відсоток зменшення розміру одноразової допомоги визначається  рішенням комісії з питань охорони праці підприємства, а в разі, якщо вона не створена, комісії з питань вирішення спорів при робочих органах виконавчої дирекції Фонду.

Перебуваючи в щорічній відпустці, мій син виконував роботи в ТОВ „Спецхімбуд” за договором підряду і дістав виробничу травму. Підприємство склало акт розслідування нещасного випадку за формою Н-1. Хто зобов’язаний оплатити дні тимчасової непрацездатності

Згідно зі ст. 2 Закону України „Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності” чинність цього Закону поширюється на осіб, які працюють на умовах трудового договору на підприємствах.

Поняття „трудова угода” належить до цивільно-правових договорів, що регулюються нормами цивільного права. Тому законодавство про працю на них не поширюється. Відповідно до ст. 332 Цивільного кодексу України за трудовою угодою (договором підряду) підрядчик зобов’язується виконати на свій ризик певну роботу за завданням замовника з його або своїх матеріалів, а замовник - прийняти й оплатити виконану роботу. Виконані роботи (послуги) оплачують, як правило, після оформлення акта приймання-здавання робіт, послуг. У разі укладення трудової угоди працівник не подає заяву про прийняття його на роботу, а підприємство не видає наказ про зарахування його на певну посаду (робоче місце) і не вносить запис до трудової книжки.

Отже, в наведеному в запитанні випадку для виплати працівникові допомоги у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю, а також для призначення страхових виплат Фонд соціального страхування від нещасних випадків підстав не має. 

Що означає термін "страховий випадок"?

Відповідно до статті 13 Закону страховим випадком є нещасний випадок на виробництві або професійне захворювання, що спричинили застрахованому професійно зумовлену фізичну чи психічну травму за обставин, зазначених у статті 14 цього Закону, з настанням яких виникає право застрахованої особи на отримання матеріального забезпечення та/або соціальних послуг.

Професійне захворювання є страховим випадком також у разі його встановлення чи виявлення в період, коли потерпілий не перебував у трудових відносинах з підприємством, на якому він захворів.

Чи підлягають пенсії по інвалідності відшкодуванню Пенсійному фонду, якщо нещасні випадки сталися на території колишнього СРСР?

На сьогоднішній день з цього питання діє Угода про взаємне визнання прав на відшкодування шкоди, заподіяної працівникам каліцтвом, професійним захворюванням або іншим ушкодженням здоров'я, які пов'язані з виконанням ними трудових обов'язків, що була підписана 9 вересня 1994 року державами колишнього Союзу РСР, в тому числі і Україною.

Відповідно до статті 2 цієї Угоди відшкодування шкоди, заподіяної працівнику каліцтвом, професійним захворюванням або іншим ушкодженням здоров'я (в тому числі під час втрати працездатності внаслідок нещасного випадку на виробництві, пов'язаного з виконанням працівником трудових обов'язків, після переїзду потерпілого на територію іншої сторони), смерті проводиться роботодавцем Сторони, законодавство якої поширювалося на працівника під час отримання каліцтва, іншого ушкодження здоров'я, смерті.

Як передбачено виплата відшкодування дітям загиблих батьків за червень-серпень періоду вступу до ВУЗУ або при зарахуванні на 5 курс після отримання диплому бакалавра у зв'язку з постановою Міністерства освіти України від 01.07.05 № 1/11-3552

Виплати здійснюються згідно з довідкою навчального закладу (щорічно або після кожного семестру) про те, що член сім’ї застрахованої особи віком від 18 до 23 років, який має право на відшкодування шкоди, навчається за денною формою навчання.

Чи перераховується сума щомісячних страхових виплат у разі підвищення мінімальної заробітної плати згідно п.3 ст.29 базового Закону

Ні, не перераховуються.

Яким документом передбачено розмір виплати одноразової допомоги працівникам, потерпілим від нещасних випадків на виробництві?

Частиною другою статті 34 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності".

Застрахована особа 28 лютого 2006 року замість пенсії по інвалідності внаслідок нещасного випадку на виробництві обрала інший вид пенсії, як перераховується щомісячна страхова виплата та з якої дати?

Підпунктом 3.7.2 пункту 3.7 Порядку призначення, перерахунку та проведення страхових виплат, затвердженого постановою правління Фонду від 27.04.2007 №24, зареєстрованого Міністерством юстиції України 22.06.2007 №715 /13982, у разі коли потерпілий замість пенсії по інвалідності внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання обрав інший вид пенсії, перерахування розміру щомісячної страхової виплати проводиться з дати переходу на інший вид пенсії, виходячи з відкоригованої заробітної плати, визначеної станом на 1 березня за останнім її коригуванням і відповідно до підпункту 3.6.1 пункту 3.6 цього Порядку.

Чому, коли підприємство здійснювало відшкодування шкоди, пенсія по інвалідності внаслідок трудового каліцтва не враховувалась при перерахунках регрес них виплат?

З 1 квітня 2001 року усі страхові виплати, пов’язані з травмами на виробництві та професійними захворюваннями, здійснює Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України згідно із Законом України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності” від 23.09.99р. №1105- ХІV (далі-Закон).

Відповідно до ст. 29 Закону “Перерахування сум щомісячних страхових виплат провадиться  у разі зростання у попередньому календарному році середньої заробітної плати у галузях національної економіки за даними центрального органу виконавчої влади з питань статистики. Таке перерахування  провадиться з 1 березня наступного року.” При проведенні даного перерахування враховується пенсія по інвалідності, оскільки згідно з п.1 ст.34 Закону “У разі коли потерпілому одночасно із щомісячною страховою виплатою призначено пенсію по інвалідності у зв’язку з одним і тим самим нещасним випадком, їх сума не повинна перевищувати середньомісячний заробіток, який потерпілий мав до ушкодження здоров'я”.

Який розмір середньомісячної номінальної заробітної плати найманих працівників, зайнятих в економіці України в грудні місяці та за 2006 рік?

Інформація про розмір середньомісячної номінальної заробітної плати найманих працівників, зайнятих в економіці України  розміщується на веб-сайті Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України в розділі „Діяльність Фонду”, підрозділ „Відшкодування шкоди потерпілим” – веб-сторінка „Середньомісячна номінальна заробітна плата найманих працівників, зайнятих в економіці України”.

На веб-сторінці наведено посилання на таблиці за відповідні роки:

за 1940 - 1957 роки;

за 1958 - 1991 роки;

за 1992 - 1996 роки;

за 1997 - 2004 роки;

за 2005 – 2013 роки.

Травмованого робітника внаслідок нещасного випадку на виробництві підприємство перевело на 3 місяця на легку нижчеоплачувану роботу. За рахунок яких коштів буде доплачуватись робітнику до рівня середньої заробітної плати?

Якщо потерпілого за станом здоров'я відповідно до висновку ЛКК або МСЕК переведено на легшу нижчеоплачувану роботу, роботодавець згідно зі статтею 170 Кодексу законів про працю України зберігає за ним попередній середній заробіток протягом двох тижнів з дня переведення за рахунок коштів підприємства, організації, установи.

Починаючи з п'ятнадцятого дня переведення потерпілого на легшу роботу, зазначені виплати (доплата до середнього заробітку, який він мав до ушкодження здоров'я) проводяться підприємством за рахунок коштів Фонду на строк, установлений ЛКК або МСЕК.

Протягом якого терміну при зміні місця проживання потерпілого від нещасного випадку на виробництві надсилаються документи за новим місцем проживання для щомісячної виплати?

Законом України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності" не передбачено термін передачі особових справ застрахованих осіб (членів їх сімей) за місцем їх постійного проживання.

Відповідно до пункту 1.6 Порядку призначення, перерахування та проведення страхових виплат, затвердженого постановою правління Фонду від 27.04.2007 № 24 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22.06.2007 р. за №715/13982, справа про страхові виплати потерпілого формується за його бажанням в робочих органах виконавчої дирекції Фонду за місцем знаходженням роботодавця або за місцем проживання потерпілого.

Методичними рекомендаціями щодо практичного застосування пункту 1.6 вищезазначеного Порядку (інформаційний лист виконавчої дирекції Фонду №1 від 17.01.2008 № 72-08-1) передбачено, що робочий орган після формування справи про страхові виплати та призначення страхової виплати за місцем реєстрації підприємства, передає цю справу за заявою застрахованої особи (членів її сім'ї) до робочого органу за місцем проживання цієї особи. Передача здійснюється у такому порядку:

1. Відділення виконавчої дирекції Фонду передають особові справи за актом до управління виконавчої дирекції Фонду, яке має здійснити їх передачу за місцем проживання.

2. Особові справи повинні бути укомплектовані документами відповідно до вимог:

- Інструкції “Про порядок передачі виконавчій дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України документів, що підтверджують право застрахованого або членів його сім'ї на страхову виплату”, затвердженої постановою правління Фонду від 20.04.2001 р. №10;

- Порядку призначення та здійснення страхових виплат потерпілим (членам їх сімей), затвердженого постановою правління Фонду від 31.01.2002 р. №7;

- Порядку призначення та здійснення страхових виплат застрахованим особам (членам їх сімей), затвердженого постановою правління Фонду від 22.12.2005 р. № 83;

- Порядку призначення, перерахування та проведення страхових виплат, затвердженого постановою правління Фонду від 27.04.2007 №24 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22.06.2007 р. за №715/13982.

Якщо в справі про страхові виплати відсутні зазначені у вищезгаданих нормативних актах документи, такі справи не передаються.

3. Відділення виконавчої дирекції Фонду, що передають справи про страхові виплати, повинні здійснити страхові виплати застрахованим особам (членам їх сімей), справи яких передаються, за два місяці наперед незалежно від дати виплати (наприклад: якщо особова справа передається в березні, то виплати необхідно здійснити за лютий, березень та квітень). Про це складається відповідна довідка, яка додається до справи про страхові виплати застрахованої особи.

Справи про страхові виплати, за якими є заборгованість робочого органу по страхових виплатах, або ці виплати не здійснено за два місяці наперед, передачі не підлягають.

4. Відділення виконавчої дирекції Фонду продовжують виплачувати раніше призначені страхові виплати за справами, які вони прийняли, починаючи з місяця після місяця, за який вони виплачені, про що у двотижневий термін після дати складання акта ними приймається відповідна постанова, яка додається до справи про страхові виплати та надсилається потерпілому (членам його сім'ї).

Компенсація через трудове каліцтво

Законом України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, який набув чинності з 1 січня 2004 р., не передбачено призначення пенсії по інвалідності, що спричинила повну або часткову втрату працездатності внаслідок трудового каліцтва.

Призначення та виплату пенсій у зв'язку з нещасним випадком на виробництві або професійним захворюванням провадить Пенсійний фонд України відповідно до Закону «Про пенсійне забезпечення» з наступним відшкодуванням цих витрат Фондом соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань.

Інваліди трудового каліцтва отримують, згідно з Законом «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності», щомісячні страхові виплати у Фонді соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України.

Відповідно до пункту 1 статті 34 цього Закону у разі, коли потерпілому одночасно із щомісячною страховою виплатою призначено пенсію по інвалідності у зв'язку з одним і тим самим нещасним випадком, їх сума не повинна перевищувати середньомісячний заробіток, який потерпілий мав до ушкодження здоров'я. Визначені раніше сума щомісячної страхової виплати та пенсія по інвалідності зменшенню не підлягають.

Виплачують чи ні страхові виплати потерпілому, якщо він відбуває покарання у вигляді позбавлення волі?

Згідно п.1.14 Порядку призначення, перерахування та проведення страхових виплат, затвердженого постановою правління Фонду від 27.04.2007 №24 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22.06.2007 р. за №715/13982, у разі відбування потерпілим покарання у вигляді позбавлення волі належні йому суми страхових виплат перераховуються на спеціальний рахунок і виплачуються після звільнення з місця позбавлення волі, а особи, які перебувають на утриманні застрахованої особи, одержують виплати в установленому порядку.

Стався нещасний випадок на виробництві. Куди звернутися з заявою для формування особової справи?

Пунктом 1.6 Порядку призначення, перерахування та проведення страхових виплат, затвердженого постановою правління Фонду від 27.04.2007 №24 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22.06.2007 за №715/13982, передбачено, що справа про страхові виплати потерпілому формується за його бажанням в робочих органах виконавчої дирекції Фонду за місцем знаходження підприємства або місцем проживання потерпілого.

Чи існує моральне відшкодування потерпілим від нещасного випадку на виробництві? Якщо існує, то у якому розмірі і хто його виплачує і за яких умов?

Моральна шкода Фондом соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України не виплачується.Інтернет-лінія "Запобігання проявам корупції"