Основний сайт
Про управління
Новини
Послуги страхувальникам та потерпілим
Профілактика нещасних випадків на виробництві та профзахворювань
Медична та соціальна реабілітація
Правова робота
Робота із зверненнями громадян
Про нас пишуть

Профілактика нещасних випадків на виробництві та профзахворювань

За I квартал 2017 року по Вінницькій області за оперативними даними зареєстровано 54 нещасних випадків, в тому числі: нещасних випадків зі смертельним наслідком – 2, випадків смерті на виробництві – 3, групових нещасних випадків – 4, нещасних випадків з можливою інвалідністю – 13. У результаті постраждало 59 осіб, з них 9 – зі смертельним наслідком. Надійшло 1 повідомлення про професійне захворювання.

Відповідно, складено 43 акти про нещасний випадок, пов'язаний з виробництвом, форми Н-1, з них 2 – на смертельні випадки. Актів розслідування професійних захворювань форми П-4 за звітний період складено один. Відсоток не пов'язаних з виробництвом від загальної кількості розслідуваних в звітному періоді випадків складає 21,4%.

Страховими експертами з охорони праці робочих органів Фонду взято стовідсоткову участь в розслідуванні усіх нещасних випадків та професійних захворювань. Взято участь в роботі 331 комісії підприємств з перевірки знань з охорони праці працівників. Проведено 1 позапланову перевірку профілактичної роботи з охорони праці та стану охорони праці на підприємствах області, в результаті якої виявлено 10 порушень законодавства про охорону праці. На виявлені порушення внесено 1 подання страхового експерта з охорони праці роботодавцю щодо усунення порушень. Подання до органів Держпраці не надавалися. Відповідь від роботодавця на виконання заходів щодо усунення виявлених порушень не надходило.

Надано допомогу при формуванні 39 особових справ потерпілих.

На факти несвоєчасного повідомлення, або приховування нещасних випадків, складено 5 протоколів про адміністративне правопорушення.

За I квартал 2017 року страховими експертами з охорони праці робочих органів Фонду у Вінницькій області надано 248 консультацій з питань охорони праці, загальнообов'язкового державного соціального страхування від нещасних випадків та консультацій щодо оформлення актів форми Н-5, Н-1 та П-4. Взято участь в проведенні 53 семінарів, 135 нарад та 72 «круглих столів».

Здійснено 18 публікацій в засобах масової інформації, 10 виступів на місцевих теле- та радіо каналах. Здійснено 126 заходів звірок з лікарняними закладами по питанню виявлення прихованих нещасних випадків та проходження медоглядів певними категоріями працівників. Вивчено позитивний досвід профілактичної роботи на 59 підприємствах області, у 288 випадках взято участь в опрацюванні та впровадженні системи управління охороною праці на підприємствах, взято участь в роботі 331 комісії з питань охорони праці підприємств, у 137 випадках надавалась допомога у розробленні нормативних актів про охорону праці, в 124 випадках - участь у розробленні профілактичних заходів, механізмів їх реалізації, впровадження їх на підприємствах страхувальників, внесення пропозицій щодо підвищення безпеки виробництва. Розповсюджено 284 примірники нормативних актів з охорони праці, журналів, плакатів, іншої нормативно-довідкової літератури з охорони праці та загальнообов'язкового державного соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та профзахворювань.

Профілактика нещасних випадків на виробництві та профзахворювань у 2016 році

Профілактика нещасних випадків на виробництві та профзахворювань у 2015 році

Профілактика нещасних випадків на виробництві та профзахворювань у 2014 році

Профілактика нещасних випадків на виробництві та профзахворювань у 2013 році

Профілактика нещасних випадків на виробництві та профзахворювань у 2012 році

Профілактика нещасних випадків на виробництві та профзахворювань у 2011 році

Профілактика нещасних випадків на виробництві та профзахворювань у 2010 році

Профілактика нещасних випадків на виробництві та профзахворювань у 2009 роціІнтернет-лінія "Запобігання проявам корупції"