Основний сайт
Про управління
Новини
Послуги страхувальникам та потерпілим
Профілактика нещасних випадків на виробництві та профзахворювань
Медична та соціальна реабілітація
Правова робота
Робота із зверненнями громадян
Про нас пишуть

Профілактика нещасних випадків на виробництві та профзахворювань

За оперативним даними за 2016 рік в області сталося 149 нещасних випадків на виробництві (у минулому році – 152). Травми зазнали 161 особа, тоді як в 2015 році – 155. За результатами розслідування складено 120 актів за ф. Н-1 (із них 110 – це випадки поточного року), що на 14,3% або 15 актів більше проти 2015 року.

Надійшло 34 повідомлення про випадки із смертельним наслідком, тоді як минулого року отримано 31 повідомлення. Визначено зв'язок нещасних випадків з виробництвом у 15 осіб, які отримали травми із смертельним наслідком або померли на робочому місці. Кількість страхових випадків із смертельним наслідком зросла на 6 осіб або 66,7%. Зростання обумовлено випадками, які стались у 2016 році – 12 особам встановлено зв'язок смерті з виробничим процесом.

Причини нещасних випадків: організаційні – 73,3% (у минулому році – 71%); психофізіологічні - 12,5% (у минулому році – 20 %); технічні – 14,2% (у минулому році 9%).

Зросла кількість страхових випадків, де основною причиною встановлено технічні та організаційні недоліки виробничого процесу. Майже на половину зменшилось випадків із-за психофізіологічних причин.

Більше третини травм отримано внаслідок падіння потерпілих - 35,8%, в т.ч. 25,8% у зв'язку з падінням під час пересування. Травмування внаслідок дії рухомих і таких, що обертаються, деталей обладнання, машин і механізмів, визнано у 18,3% потерпілих. Дорожньо-транспортні пригоди спричинили травмування 9 осіб, що відповідає 7,5%. Від вибуху та дії токсичних речовин постраждало по 6 осіб, або по 5%. П'ять смертельних страхових випадків стались із-за падіння, обвалення предметів, матеріалів, обрушення порід, ґрунту тощо, що відповідає 33,3% від усіх страхових випадків із смертельними наслідками.

Аналіз травматизму вказує, як і в минулих періодах, на високу частоту травмування у працівників, загальний стаж роботи яких 10 - 40 років (69,5%). Впродовж останніх років зберігається тенденція до високої частоти травмування осіб зі стажем роботи за фахом від 1 до 20 років 72,5% випадків, зокрема 54,2% мають стаж від 1 до 9 років.

Професійні захворювання (34 п/з). Відбулось зменшення кількості професійних захворювань на 62,2% або 56 випадків.

Переважна більшість осіб, яким встановлено професійне захворювання:

- мають загальний трудовий стаж понад 20 років (96,4%), із них від 20 до 29 років лише 21,3% або 6 осіб;

- працювали у шкідливих умовах праці 10 - 19 років (35,7%), а 50% у шкідливих умовах праці перебували понад 20 років;

- відносяться до вікової категорії 50 і більше років (82,1%); до вікової категорії від 30 до 39 років лише 7,1%.

Наведена інформація свідчить про низький рівень виявлення на ранніх стадіях змін в організмі працюючих від впливу шкідливих виробничих факторів.

Профзахворювання були виявлені серед працівників 17-ти професій, із них переважно у електрозварників ручного зварювання (4 особи) – 14,3%, котельників (3 особи), обрубувачів (3 особи) та ковалів (3 особи) або по 10,7% відповідно.

Страховими експертами з охорони праці взято участь у 209 комісіях з розслідування нещасних випадків та профзахворювань (у 2015 р. – 250). Страховими експертами надано 1097 консультацій страхувальникам (у 2015 р. – 988), взято участь у 35 засіданнях «круглого столу» (у 2015 р. – 96), у проведенні 110 семінарів (за 2015 р. – 99) та 182 нарадах з питань охорони праці підприємств (за 2015 р. – 236).

Робота із періодичними місцевими виданнями зросла у порівнянні з минулим роком - опубліковано 147 статей проти 84.

Здійснено 24 виступи на радіо та телебаченні проти 23 за минулий період. Участь в опрацюванні та впровадженні системи управління охороною праці зросла з 484 до 505.

Розповсюджено 741 екземпляр нормативних актів, підручників та іншої спеціальної літератури (у 2015 р. – 573). З 60 до 150 разів зросла кількість участі у розробленні нормативних актів про охорону праці. Забезпечено розроблення 139 профілактичних заходів, механізмів їх реалізації та впровадження на підприємствах страхувальників.

Складено 9 протоколів про адміністративне правопорушення відносно посадових осіб (роботодавців) за несвоєчасне повідомлення Фонду про нещасний випадок. У минулому періоді було виписано 15 подібних протоколів.

Надана допомога 28 особам в одержанні документів для розгляду справ про страхові виплати застрахованому або членам його сім'ї, якщо вони за станом здоров'я чи з інших причин не спроможні самі одержати документи, що на 3 менше проти 2015 року.

Профілактика нещасних випадків на виробництві та профзахворювань у 2016 році

Профілактика нещасних випадків на виробництві та профзахворювань у 2015 році

Профілактика нещасних випадків на виробництві та профзахворювань у 2014 році

Профілактика нещасних випадків на виробництві та профзахворювань у 2013 році

Профілактика нещасних випадків на виробництві та профзахворювань у 2012 році

Профілактика нещасних випадків на виробництві та профзахворювань у 2011 році

Профілактика нещасних випадків на виробництві та профзахворювань у 2010 році

Профілактика нещасних випадків на виробництві та профзахворювань у 2009 роціІнтернет-лінія "Запобігання проявам корупції"