Основний сайт
Про управління
Новини
Послуги страхувальникам та потерпілим
Профілактика нещасних випадків на виробництві та профзахворювань
Медична та соціальна реабілітація
Правова робота
Робота із зверненнями громадян
Про нас пишуть

Профілактика нещасних випадків на виробництві та профзахворювань

Упродовж 2016 року серед страхувальників Рівненської області було зареєстровано 103 страхові нещасні випадки, в яких потерпіло 108 осіб, в тому числі 14 осіб зі смертельним наслідком. Зареєстровано 4 групові нещасні випадки, в яких потерпіло 9 працівників, чотири з яких загинуло.

Професійних захворювань у звітному періоді зареєстровано не було.

У порівнянні з 2015 роком кількість страхових випадків збільшилася на 6,9% (зі 101 до 108 осіб).

Суттєво зріс рівень смертельного травматизму – з 3 до 14 нещасних випадків.

Страхові експерти з охорони праці взяли участь у розслідуванні всіх нещасних випадків.

За результатами розслідування одного нещасного випадку викладена окрема думка представника управління виконавчої дирекції Фонду у Рівненській області, яка додається до актів форми Н-5 та Н-1, щодо незгоди з висновками комісії з розслідування та визнання нещасного випадку таким, що пов'язаний з виробництвом.

Кількість професійних захворювань зменшилася з 6 до нуля.

Найбільша кількість страхових випадків зареєстрована в таких галузях економічної діяльності:

- лісове господарство та лісозаготівлі – 12;

- державне управління й оборона – 11;

- освіта – 9;

- охорона здоров'я – 7;

- оброблення деревини та виготовлення виробів з деревини – 6;

- сільське господарство – 5;

- оптова торгівля – 5;

- наземний і трубопровідний транспорт – 5;

- виробництво паперу та паперових виробів – 4;

- виробництво хімічних речовин і хімічної продукції – 4;

- постачання електроенергії, газу та пари – 4.

У порівнянні з 2015 роком суттєво зросла кількість нещасних випадків в освіті (з 4 до 9), лісовому господарстві та лісозаготівлях (з 6 до 12), державному управлінні й обороні (з 7 до 11).

Зниження рівня травматизму у порівнянні з попереднім роком зафіксовано у сільському господарстві (з 10 до 5).

Найбільш поширеними видами подій, що призвели до настання нещасного випадку, стали:

- падіння потерпілого – 39;

- пригоди (події) на транспорті – 18;

- дія предметів та деталей, що рухаються, розлітаються, обертаються – 16;

- травма, заподіяна іншою особою – 13;

- падіння, обрушення, обвалення предметів, матеріалів, породи, ґрунту тощо – 9.

Основними причинами нещасних випадків у 2016 році найчастіше були організаційні – 67 НВ, що становили 62% від загальної кількості, психофізіологічні причини – 29 НВ (27%), технічні – 12 НВ (11%).

З організаційних причин 41 нещасний випадок стався внаслідок невиконання вимог інструкцій з охорони праці (61%), 14 НВ – внаслідок порушення правил безпеки руху (21%), 8 НВ – внаслідок невиконання посадових обов'язків (12%).

Із психофізіологічних причин 15 нещасних випадків (52%) сталися через особисту необережність потерпілого, 13 НВ – травмування внаслідок протиправних дій інших осіб (45%).

Із технічних причин 4 нещасні випадки сталися внаслідок конструктивних недоліків, недосконалості, недостатньої надійності засобів виробництва (34%); 2 – внаслідок незадовільного технічного стану засобів виробництва (17%); 1 – внаслідок конструктивних недоліків, недосконалості, недостатньої надійності транспортних засобів (8%); 1 – внаслідок недосконалості технологічного процесу, його невідповідності вимогам безпеки (8%).

Більшість нещасних випадків зі смертельним наслідком сталося під час виконання робіт з підвищеною небезпекою (лісосічні роботи, роботи на висоті, роботи в діючих електроустановках), де «ціна помилки» значно вища, ніж під час виконання робіт без підвищеної небезпеки, а порушення вимог безпеки загрожує тяжчими наслідками.

У 2016 році представниками відділень за несвоєчасне повідомлення робочих органів виконавчої дирекції Фонду про нещасний випадок на виробництві було складено 12 протоколів та винесено 12 постанов про адміністративне правопорушення на керівників підприємств, яких притягнуто до адміністративної відповідальності.

Упродовж 2016 року страховими експертами з охорони праці та спеціалістами відділень надано 756 консультацій з питань охорони праці та соціального страхування від нещасних випадків на виробництві, взято участь у проведенні 239 семінарів, нарад та «круглих столів». У друкованих засобах масової інформації опубліковано 51 статтю та здійснено 7 виступів на радіо з питань профілактики виробничого травматизму та діяльності Фонду. Узято участь в опрацюванні та впровадженні СУОП на 290 підприємствах, проведено низку інших профілактичних заходів.

Профілактика нещасних випадків на виробництві та профзахворювань у 2016 році

Профілактика нещасних випадків на виробництві та профзахворювань у 2015 році

Профілактика нещасних випадків на виробництві та профзахворювань у 2014 році

Профілактика нещасних випадків на виробництві та профзахворювань у 2013 році

Профілактика нещасних випадків на виробництві та профзахворювань у 2012 році

Профілактика нещасних випадків на виробництві та профзахворювань у 2011 році

Профілактика нещасних випадків на виробництві та профзахворювань у 2010 році

Профілактика нещасних випадків на виробництві та профзахворювань у 2009 роціІнтернет-лінія "Запобігання проявам корупції"