Основний сайт
Про управління
Новини
Послуги страхувальникам та потерпілим
Облік страхувальників та страхові внески Відшкодування шкоди потерпілим на виробництві Підприємства-боржники
Профілактика нещасних випадків на виробництві та профзахворювань
Медична та соціальна реабілітація
Правова робота
Робота із зверненнями громадян
Про нас пишуть

Відшкодування шкоди потерпілим на виробництві

Станом на 01.01.2017 року проводяться страхові виплати 2776 потерпілим (в тому числі 184 утриманцям), які постраждали на виробництві.

Із загальної кількості потерпілих на виробництві, яким проводиться виплата, на обліку перебуває 1531, або 59,1% інвалідів, в тому числі: І групи – 69 чол. (2,7%), II групи – 216 чол. (8,3%), III групи - 1246 чол.(48,1%). Крім того, 1061 особі ( 40,9%) встановлено лише відсотки стійкої втрати працездатності без встановлення групи інвалідності.

За 2016 рік з бюджету Фонду потерпілим (членам їх сімей) виплачено 36408,3 тис. грн., що на 1299,6 тис. грн. (3,4%) менше, ніж у 2015 році.

У структурі страхових виплат, проведених у звітному році, основна частина припадає на щомісячні страхові виплати – 32832,7 тис. грн., або 90,2% від загальної суми виплат, одноразову допомогу – 2532,6 тис. грн., або 7%. Меншу питому вагу мають допомога у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю до відновлення працездатності або встановлення інвалідності – 1020,1 тис. грн., або 2,8%, витрати на поховання – 22,9 тис. грн., або 0,06%.

За 2016 рік виплачено 354,3 тис. грн. одноразової допомоги потерпілим, що на 397,2 тис. грн. менше, ніж торік. Цю допомогу впродовж звітного року одержало 32 потерпілих. Їхня чисельність порівняно з 2015 роком зменшилась на 19 осіб.

Виплата одноразової допомоги в разі стійкої втрати професійної працездатності в середньому на одного потерпілого за 2016 рік призначалася у розмірі 11,1 тис. грн.

На виплату щомісячної грошової суми в разі часткової чи повної втрати працездатності, що компенсує відповідну частину втрачено заробітку потерпілого, за 2016 рік використано 30534,2 тис. грн., що на 111,0 тис. грн. (3,5%) менше в порівнянні з 2015 роком. Чисельність потерпілих, які отримували цей вид виплати, станом на 01.01.2017 року у порівнянні з минулим роком зменшилася на 53 особи.

Сума щомісячної страхової виплати особам, які мають на це право в разі втрати годувальника, за 2016 рік склала 2298,5 тис. грн., що на 71,4 тис. грн. (3,0%) менше порівняно з 2015 роком. Чисельність утриманців, які отримують щомісячну виплату, станом на 01.01.2017 року становила 184 особи, що в порівнянні з минулим роком зменшилася на 1 особу.

Сума одноразової допомоги в разі смерті потерпілого (утриманцям) за 2016 рік склала 336,5 тис. грн. У порівнянні з 2015 роком вона збільшилась на 72,5 тис. грн. Ця виплата була призначена 10 утриманцям, що більше в порівнянні з 2015 роком на 6 осіб. Середній розмір виплати, призначеної на одного утриманця, за 2016 рік склав 33,6 тис. грн.

Сума одноразової допомоги в разі смерті потерпілого на сім'ю за 2016 рік склала 1841,8 тис. грн., що на 309,5 тис. грн. більше, ніж у 2015 році. Цю суму отримало 13 сімей, кількість яких в порівнянні з 2015 роком збільшилась на 7 сімей. Одноразова допомога в разі смерті потерпілого на одну сім'ю за 2016 рік в середньому призначалась у розмірі 141,7 тис. грн.

Протягом 2016 року проведено також виплати на поховання потерпілого на суму 22,9 тис. грн., що більше, ніж у 2015 році на 9,0 тис. гривень. Ця виплата була призначена 6 особам, що більше в порівнянні з 2015 роком на 3 особи.

У звітному році 180 потерпілим виплачена допомога у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю до визнання працездатним або встановлення інвалідності на суму 1020,1 тис. грн., що на 112,1 тис. менше, ніж у 2015 році.

Упродовж 2016 року відділеннями у м. Рівне та у Зарічненському районі проводились щомісячні страхові виплати 3 потерпілим, які живуть за межами України (у Російській Федерації – 2, Республіки Білорусь – 1). За цей час потерпілим (членам їх сімей) було виплачено 22,5 тис. грн., або щомісяця в середньому на одного потерпілого 625,0 грн.

Відповідно до Закону України «Про індексацію грошових доходів населення» та Порядку проведення індексації грошових доходів населення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.07.2003 року № 1078, протягом 2016 року було проведено індексацію грошових доходів, що значною мірою вплинуло на зростання середнього розміру щомісячних страхових виплат потерпілим (членам їх сімей). Сума індексації склала 5376,3 тис. грн., що на 784,8 тис. грн. більше, ніж у 2015 році.

Станом на 01.01.2017 року страхові виплати у Рівненській області отримували 99 тимчасово переміщених потерпілих (членів їх сімей) з території, що не контролюється українською владою, сума виплат склала 2020,5 тис. грн.

Відшкодування шкоди потерпілим на виробництві у 2016 році

Відшкодування шкоди потерпілим на виробництві у 2015 році

Відшкодування шкоди потерпілим на виробництві у 2014 році

Відшкодування шкоди потерпілим на виробництві у 2013 році

Відшкодування шкоди потерпілим на виробництві у 2012 році

Відшкодування шкоди потерпілим на виробництві у 2011 році

Відшкодування шкоди потерпілим на виробництві у 2010 році

Відшкодування шкоди потерпілим на виробництві у 2009 роціІнтернет-лінія "Запобігання проявам корупції"