Основний сайт
Про управління
Новини
Послуги страхувальникам та потерпілим
Профілактика нещасних випадків на виробництві та профзахворювань
Медична та соціальна реабілітація
Правова робота
Робота із зверненнями громадян
Про нас пишуть

Профілактика нещасних випадків на виробництві та профзахворювань

За 2016 рік відділеннями виконавчої дирекції Фонду на підприємствах, в установах і організаціях Одеської області зареєстровано 235 повідомлень про нещасні випадки, в яких потерпіло 241 особа, у тому числі – 71 зі смертельним наслідком, 4 групових випадки. Професійних захворювань не встановлено.

Із загальної кількості нещасних випадків визнані страховими 147 випадків, в наслідок яких потерпіло 152 особи, у т.ч. 21 зі смертельним наслідком.

Аналіз виробничого травматизму свідчить, що більшість випадків виробничого травматизму стаються через організаційні причини, а саме: порушення трудової і виробничої дисципліни (в тому числі невиконання посадових обов'язків, вимог інструкцій з охорони праці), неякісне розроблення або відсутність посадових інструкцій з охорони праці, неякісне проведення або не проведення навчання та інструктажів з охорони праці, порушення правил дорожнього руху, порушення технологічного процесу, порушення правил безпеки під час експлуатації машин, обладнання та транспортних засобів, а також інше.

Службою страхових експертів з охорони праці Фонду постійно надається підприємствам методично-консультативна та практична допомога у створенні ефективної та дієвої системи управління охороною праці, у визначенні пріоритетних напрямів здійснення профілактичних заходів щодо запобігання виробничому травматизму та профзахворюваності з урахуванням конкретного стану умов та безпеки праці кожного підприємства та виду здійснюваної діяльності.

Працюючи в тісній взаємодії з роботодавцями, страхові експерти забезпечують їх на безоплатній основі нормативними актами з охорони праці на паперових носіях та в електронному вигляді, нормативно-довідковими матеріалами, друкованими матеріалами, надають консультації з питань охорони праці та соціального страхування, беруть участь у розробленні нормативних актів, комплексних заходів, організовують проведення семінарів, «круглих столів», нарад, за необхідністю беруть участь у роботі комісій з питань охорони праці, у роботі комісій з перевірки знань спеціалістів та працівників, що значно підвищує рівень стану охорони праці.

Значна допомога роботодавцям надається при проведенні розслідувань нещасних випадків, у виявленні причин нещасних випадків на виробництві та аналізу визначених причин, розробленні заходів щодо недопущення відповідних випадків у подальшому.

Так, службою страхових експертів управління виконавчої дирекції Фонду за звітний період здійснено:

- взято участь у проведенні 567 нарад, 19 конкурсів та 158 семінарах, на яких розглядалися питання стану охорони праці та соціального страхування від нещасних випадків на виробництві;

- проведено 584 «круглих столів» за участю представників місцевих органів влади, керівників і працівників, які вирішують питання охорони праці підприємств, господарств і організацій, профспілок і засобів масової інформації;

- взято участь у роботі 291 комісій з питань охорони праці підприємств;

- взято участь у роботі 1554 комісій з перевірки знань з охорони праці працівників;

- взято участь у розробленні 220 профілактичних заходів, механізмів їх реалізації, впровадження їх на підприємствах страхувальників, внесення пропозицій щодо підвищення безпеки виробництва;

- опубліковано 218 публікацій у засобах масової інформації;

- проведено 169 виступів на радіо та телебаченні;

- здійснено тиражування та розповсюдження 8520 нормативних актів, пам'яток, листівок та іншої спеціальної літератури.

Також за цей період страховими експертами було взято участь у опрацюванні та впровадженні системи управління охороною праці (СУОП) на 1727 підприємствах. Вивчено та поширено позитивний досвід профілактичної роботи на 705 підприємствах Одеської області.

Страхові експерти надали роботодавцям та застрахованим 1840 консультацій з питань охорони праці та соціального страхування від нещасних випадків на виробництві.

Крім того, за звітний період представники управління та відділень виконавчої дирекції Фонду в Одеській області проводили певну роботу з нагоди Всесвітнього дня охорони праці, який проходив у 2016 році під девізом: «Стрес на робочому місці: колективний виклик», тощо.

Профілактика нещасних випадків на виробництві та профзахворювань у 2016 році

Профілактика нещасних випадків на виробництві та профзахворювань у 2015 році

Профілактика нещасних випадків на виробництві та профзахворювань у 2014 році

Профілактика нещасних випадків на виробництві та профзахворювань у 2013 році

Профілактика нещасних випадків на виробництві та профзахворювань у 2012 році

Профілактика нещасних випадків на виробництві та профзахворювань у 2011 році

Профілактика нещасних випадків на виробництві та профзахворювань у 2010 році

Профілактика нещасних випадків на виробництві та профзахворювань у 2009 році

Системи управління охороною праці на підприємствах м. Южне Одеської області

Семінар спеціалістів з охорони праці у м. Южне Одеської областіІнтернет-лінія "Запобігання проявам корупції"