Основний сайт
Про управління
Новини
Послуги страхувальникам та потерпілим
Профілактика нещасних випадків на виробництві та профзахворювань
Медична та соціальна реабілітація
Правова робота
Робота із зверненнями громадян
Про нас пишуть

Профілактика нещасних випадків на виробництві та профзахворювань

У 2016 році у Волинській області спостерігається незначне зниження виробничого травматизму.

Станом на 01.01.2017 року у відділеннях виконавчої дирекції Фонду було зареєстровано 66399 підприємств, установ, організацій різної форми власності та видів економічної діяльності, на яких за нашими даними було зайнято майже 208,1 тис. осіб, які працювали на умовах трудового договору, з них 181 отримали травми (184 за 2015 рік), в тому числі 20 загинуло проти 10 у 2015 році. Рівень травматизму на виробництві в області склав 0,87 на 1000 працюючих.

У стані алкогольного сп'яніння отримали травми чотири працівника.

У звітному році на вугільних підприємствах міста Нововолинськ було травмовано 41 працівник проти 29 у 2015 році. Це становить 22,7 відсотка від загальної кількості травмованих в області. Допущено ріст травматизму на шахтах №9 «Нововолинська» (15 проти 12) та «Бужанська» (20 проти 11).

Високим залишається рівень травматизму на підприємствах сільського господарства (13 проти 12), будівництво (11 у т.ч. 3 смерт. проти 9 у т.ч. 2 смерт.), машинобудування (11 проти 8), автомобільний транспорт (8 у т.ч. один смерт. проти 13 у 2015 році), лісопильне та стругальне виробництво (5 проти 5).

Як показує аналіз виробничого травматизму, переважна більшість нещасних випадків трапляється через організаційні причини – 110 (60,8%) а саме: порушення трудової і виробничої дисципліни – 85, в т. ч. невиконання вимог інструкцій з охорони праці – 83; порушення правил дорожнього руху – 8; невиконання посадових обов'язків – 2.

Психофізіологічні причини стали наслідком 52 (28,7%) нещасних випадків, технічні причини 19 (10,5%).

Основними технічними причинами є незадовільний стан виробничого середовища – 6 випадків, незадовільний технічний стан виробничих об'єктів, споруд, засобів виробництва - 5 випадків. Основними психофізіологічними причинами є особиста необережність потерпілого – 26 випадків та протиправні дії інших осіб – 24 випадки.

Основними видами подій, що призвели до нещасного випадку, були:

- падіння, обрушення, обвал предметів, матеріалів, породи, ґрунту тощо – 35 (19,3%). Найбільше цих подій припадає на підземне видобування кам'яного вугілля – 22;

- дія предметів та деталей, що рухаються, розлітаються, обертаються – 36 (19,9%);

- падіння потерпілого – 42 (23,2%), в т.ч. під час пересування – 23, з висоти - 16.

Найбільше нещасних випадків трапилось при використанні наступного технічного обладнання: автомобільний транспорт – 16 (8,8%), деревообробне обладнання – 8 (4,4%), верстати металорізальні - 3 (1,7%).

Дещо зріс рівень професійних захворювань. Так, у 2016 році за результатами розслідування було складено 89 актів форми П-4 проти 84 у 2015 році.

Усі професійні захворювання відносяться до вугільної галузі. Це в основному хвороби органів дихання та органів слуху, захворювання опорно-рухового апарату, вібраційна хвороба.

За цей період внаслідок професійних захворювань померло 4 чоловіка.

З метою усунення шкідливих і небезпечних виробничих факторів, що становлять загрозу здоров'ю застрахованих, запобігання нещасним випадкам на виробництві та професійним захворюванням, аналізу виробничого травматизму на підконтрольних підприємствах службою страхових експертів з охорони праці у 2016 році здійснювалися наступні профілактичні заходи.

Взято участь в опрацюванні та впровадженні системи управління охороною праці на 137 підприємствах, у проведенні 16 семінарів, 84 нарад, 23 «круглих столів» та двох конкурсів, здійснено 46 публікацій в друкованих засобах масової інформації, а також три виступи по місцевому радіомовленню.

Взято участь у роботі 236 комісій з питань охорони праці, а також з перевірки знань працівників з питань охорони праці.

Спеціалісти управління та відділень Фонду брали участь у навчанні та перевірці знань з питань охорони праці керівників і спеціалістів підприємств області, яке проводилося на базі Волинського експертно-технічного центру, Волинського обласного навчально-курсового комбінату, а також на підприємствах області. Всього за участю спеціалістів Фонду пройшли навчання понад 1360 працівників та спеціалістів.

Страховими експертами з охорони праці надана 171 консультація по організації служби охорони праці, порядку розслідування нещасних випадків, організації навчання з питань охорони праці, формуванню особових справ, проведення атестації робочих місць за умовами праці.

Видано та розповсюджено серед страхувальників 147 плакатів.

Всього за звітний період робочими органами Фонду у Волинській області по КЕКВ 2610.6 «Фінансування заходів з пропаганди безпечних та нешкідливих умов праці» освоєно 34,9 тис. грн.

Профілактика нещасних випадків на виробництві та профзахворювань у 2016 році

Профілактика нещасних випадків на виробництві та профзахворювань у 2015 році

Профілактика нещасних випадків на виробництві та профзахворювань у 2014 році

Профілактика нещасних випадків на виробництві та профзахворювань у 2013 році

Профілактика нещасних випадків на виробництві та профзахворювань у 2012 році

Профілактика нещасних випадків на виробництві та профзахворювань у 2011 році

Профілактика нещасних випадків на виробництві та профзахворювань у 2010 році

Профілактика нещасних випадків на виробництві та профзахворювань у 2009 роціІнтернет-лінія "Запобігання проявам корупції"