Основний сайт
Про управління
Новини
Послуги страхувальникам та потерпілим
Облік страхувальників та страхові внески Відшкодування шкоди потерпілим на виробництві Підприємства-боржники
Профілактика нещасних випадків на виробництві та профзахворювань
Медична та соціальна реабілітація
Правова робота
Робота із зверненнями громадян
Про нас пишуть

Відшкодування шкоди потерпілим на виробництві

 Станом на 01.01.2017 року з початку діяльності Фонду відділеннями виконавчої дирекції Фонду у Хмельницькій області прийнято 4004 особові справи потерпілих та утриманців, в тому числі в ІІ півріччі 2016 року - 58 справ про страхові виплати.

Із загальної кількості справ, сформованих робочими органами виконавчої дирекції Фонду у Хмельницькій області, за випадками, що сталися після 1 квітня 2001 року (2373 справи), 2092 (88,2%) - справи потерпілих на виробництві, 281 (11,8%) - справи утриманців по нещасних випадках зі смертельним наслідком.

Із загальної кількості потерпілих (3674 особи) 2084 - інваліди (56,7%), в тому числі: 82 - І групи, 392 - ІІ групи, 1610 - ІІІ групи та 1590 осіб, яким визначено лише відсотки втрати професійної працездатності (без групи інвалідності).

За 2016 рік з бюджету Фонду потерпілим (членам їх сімей) виплачено 49,7 млн. грн., що на 5,7 млн. грн., або на 10,2% менше, ніж у 2015 році.

Середньомісячний розмір страхової виплати на одного потерпілого (члена його сім'ї) за 2016 рік склав 1034,7 грн., що на 7,2% менше порівняно з 2015 роком.

У структурі страхових виплат за 2016 рік основна частина припадає на щомісячні страхові виплати потерпілим - 41761,6 тис. грн. (84%) та щомісячні страхові виплати особам, які мають на це право в разі втрати годувальника - 4517,3 тис. грн. (9,09%).

Щомісячна грошова сума в разі часткової чи повної втрати працездатності, що компенсує відповідну частину втраченого заробітку потерпілого, у 2016 році склала 41761,6 тис. грн., що на 4332,7 тис. грн., або на 9,4% менше в порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Середньомісячний розмір виплати склав 943 гривень.

Сума щомісячної страхової виплати особам, які мають на це право в разі втрати годувальника, у 2016 році склала 4517,3 тис. грн., що на 196,0 тис. грн., або 4,2% менше порівняно з 2015 роком. Середньомісячний розмір цієї виплати за звітний період склав 1140,7 грн.

У 2016 році призначено 276,5 тис. грн. одноразової допомоги в разі стійкої втрати професійної працездатності потерпілому, що на 65,7% менше у порівнянні з відповідним періодом минулого року. Ця допомога протягом поточного року була призначена 41 потерпілому. Розмір одноразової допомоги в середньому на одного потерпілого становив 6,7 тис. гривень. Одноразові допомоги потерпілим були призначені, як відповідно до норм Закону України від 23.09.99 №1105-XIV «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування» (в редакції до 01.01.2015), так і відповідно до введеної в дію нової редакції Закону України від 23.09.99 №1105-XIV «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування» (з 01.01.2015).

Сума одноразової допомоги в разі смерті потерпілого (утриманцям) у 2016 році склала 469,0 тис. грн., в порівнянні з 2015 роком вона збільшилась на 11,5%. Ця виплата була призначена 17 утриманцям. Середній розмір виплати призначеної на одного утриманця склав 27,6 тис. гривень.

Сума одноразової допомоги в разі смерті потерпілого на сім'ю, призначеної у 2016 році, склала 1650,4 тис. грн., в порівнянні з 2015 роком вона зменшилась на 32,3%, ця сума протягом звітного року була нарахована для виплати 12 сім'ям. Одноразова допомога в разі смерті потерпілого на одну сім'ю в середньому призначалась у розмірі 137,53 тис. гривень.

Одноразові допомоги в разі смерті потерпілого були призначені сім'ям відповідно до норм Закону України від 23.09.99 №1105-XIV «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування» (в редакції з 01.01.2015).

Протягом 2016 року робочі органи виконавчої дирекції Фонду у Хмельницькій області проводили виплату щомісячних страхових сум 6 потерпілим, які проживають за межами України, в країнах, з якими укладено міжнародну угоду України, яка передбачає здійснення страхових виплат потерпілим. Потерпілим за відповідний період було виплачено 50,6 тис. грн., або щомісячно в середньому на одного потерпілого по 702,9 гривень.

Окрім того, відповідно до Закону України «Про індексацію грошових доходів населення» та Порядку проведення індексації грошових доходів населення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.07.03 №1078, протягом 2016 року було проведено індексацію грошових доходів на суму 7213,8 тис. гривень. З цієї суми 6372,3 тис. грн., або 88,3% виплачено потерпілим та 841,5 тис. грн., або 11,7% особам, які мають право на страхові виплати в разі смерті потерпілого.

Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України опікується потерпілими на виробництві та членами їх сімей, незалежно від місця їх проживання.

Починаючи з серпня 2014 року, виконавчою дирекцією Фонду запроваджено механізм продовження щомісячних страхових виплат потерпілим (членам їх сімей), які тимчасово виїхали із зони проведення антитерористичної операції, за місцем їх тимчасового проживання.

У 2016 році загальна сума щомісячних страхових виплат потерпілим (членам їх сімей), які переїхали на тимчасове проживання до Хмельницької області, становить 6400,6 тис. грн. (в т.ч. по Луганській області - 2687,6 тис. грн., по Донецькій області - 3713,1 тис. грн.).

Станом на 01.01.2017 року до відділень виконавчої дирекції Фонду в Хмельницькій області звернулось 315 переселенців, в тому числі 169 з Луганської та 146 з Донецької областей. 

З огляду на вищевикладене, зазначаємо, що Фонд прикладає максимум зусиль, щоб забезпечити в повному обсязі гарантії потерпілим (членам їх сімей), як це передбачено законодавством.

Відшкодування шкоди потерпілим на виробництві у 2016 році

Відшкодування шкоди потерпілим на виробництві у 2015 році

Відшкодування шкоди потерпілим на виробництві у 2014 році

Відшкодування шкоди потерпілим на виробництві у 2013 році

Відшкодування шкоди потерпілим на виробництві у 2012 році

Відшкодування шкоди потерпілим на виробництві у 2011 році

Відшкодування шкоди потерпілим на виробництві у 2010 році

Відшкодування шкоди потерпілим на виробництві у 2009 році

Відшкодування шкоди потерпілим на виробництві у 2008 роціІнтернет-лінія "Запобігання проявам корупції"