Основний сайт
Про управління
Новини
Послуги страхувальникам та потерпілим
Профілактика нещасних випадків на виробництві та профзахворювань
Медична та соціальна реабілітація
Правова робота
Робота із зверненнями громадян
Державні закупівлі
Про нас пишуть

Профілактика нещасних випадків на виробництві та профзахворювань

У Дніпропетровській області спостерігається тенденція до зниження виробничого травматизму. У 2015 році кількість страхових нещасних випадків у порівнянні з 2014 роком зменшилась на 14,3% (з 678 до 581 особи), смертельно травмованих осіб зменшилась на 12,2% (з 41 до 36 осіб). Серед регіонів України Дніпропетровська область займає перше місце по кількості травмованих на виробництві.

У розрахунку на 1000 працюючих кількість осіб, які постраждали внаслідок нещасних випадків (Кч – коефіцієнт частоти), у 2015 році зменшилась проти 2014 року на 5%. Число смертельних випадків у розрахунку на 1000 працюючих зменшилось на 2,9%.

Серед травмованих на підприємствах Дніпропетровської області 82,3% (478) становлять чоловіки та 17,7% - жінки (103).

Провідними причинами нещасних випадків залишаються організаційні, що зумовили 75,7% (440) усіх нещасних випадків. Через технічні причини сталося 7,9% (46) нещасних випадків, психофізіологічні - 16,4% (95).

Аналіз показників травматизму, пов'язаного з виробництвом, за основними видами подій показав, що найбільше число нещасних випадків сталося:

- внаслідок падіння потерпілого – складено 152 акти за формою Н-1 (що складає 26,2% від усіх травмованих), у т.ч. під час пересування 98 потерпілих, при падінні з висоти – 30 потерпілих;

- від падіння, обрушення, обвалення предметів, матеріалів, породи, ґрунту тощо - травмовано 133 особи (22,9%);

- від дії предметів та деталей, що рухаються, розлітаються, обертаються, – 103 особи (17,7%);

- внаслідок пригоди (події) на транспорті – 33 особи (5,7%);

- в результаті навмисного вбивства або травми, заподіяної іншою особою, – 26 осіб (4,5%);

- від ураження електричним струмом – 11 осіб (1,9%);

- від дії підвищених температур (крім пожеж) – 11 осіб (1,9%);

- від дії шкідливих та токсичних речовин – 8 осіб (1,4%);

- від інших видів подій в цілому – 104 особи (17,8%).

Якщо протягом останніх п'яти років в Дніпропетровській області спостерігається позитивна динаміка зниження виробничого травматизму, то ситуація щодо професійних захворювань залишається нестабільною.

У 2015 році у порівнянні з 2014 роком кількість професійних захворювань зменшилась на 19,8%, або на 176 випадків (з 890 до 714).

Найбільшу кількість професійних захворювань зареєстровано у вугільному регіоні (міста Павлоград, Першотравенськ, Тернівка) – 390 працівників та Криворізькому регіоні – 293 працівники.

Представниками робочих органів виконавчої дирекції Фонду в області проведено 116 публікацій в періодичній пресі та 41 виступ на радіо і телебаченні, 52 «круглих столи», 324 навчальних семінари, 542 наради з питань безпеки та охорони праці, взято участь в роботі 207 комісій підприємств з питань охорони праці, у розробленні 1508 профілактичних заходів щодо підвищення безпеки виробництва на підприємствах.

Також страховими експертами проведено ряд заходів по наданню методично-практичної допомоги підприємствам, а саме: надано 3838 консультацій страхувальникам, взято участь у розробленні 359 нормативних актів з питань охорони праці на підприємствах, взято участь в опрацюванні та впровадженні системи управління охороною праці на 772 підприємствах, де вона була відсутня або недосконала.

З метою привернення уваги суспільства, органів державної влади, роботодавців і громадських організацій до проблем охорони праці управлінням та відділеннями виконавчої дирекції Фонду в Дніпропетровській області в квітні 2015 року проведено Тиждень охорони праці в Дніпропетровській області під девізом: «Приєднуйтесь до формування превентивної культури охорони праці». Під час проведення Тижня охорони праці в містах та районах області разом з соціальними партнерами організовано та проведено наради, «круглі столи», «Дні відкритих дверей», поминальні служби по загиблих на виробництві та померлих від професійних захворювань та інші заходи.

Крім того, страховими експертами розглянуто 14 скарг та заяв застрахованих осіб, притягнуто до адміністративної відповідальності за несвоєчасне повідомлення про нещасний випадок 37 посадових осіб страхувальників, бралася участь у роботі 1011 комісій на підприємствах з перевірки знань з питань охорони праці у працівників, з випробування та приймання в експлуатацію засобів виробництва, апаратури та приладів контролю, виробничих об'єктів і засобів індивідуального захисту - у 181 випадку.

У 2015 році робочими органами виконавчої дирекції Фонду в Дніпропетровській області на заходи з пропаганди безпечних та нешкідливих умов праці (розповсюдження нормативних актів з охорони праці, плакатів, знаків, пам'яток, створення відеофільмів) за рахунок коштів Фонду витрачено 199,14 тис. грн.

Профілактика нещасних випадків на виробництві та профзахворювань у 2015 році

Профілактика нещасних випадків на виробництві та профзахворювань у 2014 році

Профілактика нещасних випадків на виробництві та профзахворювань у 2013 році

Профілактика нещасних випадків на виробництві та профзахворювань у 2012 році

Профілактика нещасних випадків на виробництві та профзахворювань у 2011 році

Профілактика нещасних випадків на виробництві та профзахворювань у 2010 році

Профілактика нещасних випадків на виробництві та профзахворювань у 2009 роціІнтернет-лінія "Запобігання проявам корупції"