Основний сайт
Про управління
Новини
Послуги страхувальникам та потерпілим
Профілактика нещасних випадків на виробництві та профзахворювань
Медична та соціальна реабілітація
Правова робота
Робота із зверненнями громадян
Доступ до публічної інформації
Державні закупівлі
Про нас пишуть

Профілактика нещасних випадків на виробництві та профзахворювань

За 9 місяців 2013 зареєстровано 154 потерпілих на виробництві, в тому числі 6 осіб зі смертельним наслідком. В аналогічний період 2012 року було зареєстровано 219 потерпілих, у тому числі 13 зі смертельним наслідком. Кількість професійних захворювань у порівнянні з аналогічним періодом минулого року знизилася з 7 до 1 людини.

 

Період

9 місяців 2012 року

9 місяців 2013 року

кількість потерпілих від нещасного випадку на виробництві

219

154

у т.ч. кількість смертельно травмованих

13

6

кількість професійних захворювань

7

1

Розподіл виробничого травматизму за 9 місяців 2013 року по відділенням виконавчої дирекції Фонду

Розподіл виробничого травматизму за 9 місяців 2013 року у порівнянні з аналогічним періодом 2012 року

За галузями виробничий травматизм розподілився наступним чином:

 - охорона здоров'я - 22%;

 - АПК - 21%;

 - металургія та машинобудування - 16%;

 - державні установи - 9%;

 - заклади освіти - 9% від загальної кількості потерпілих в АР Крим.

Розподіл виробничого травматизму за галузями за 9 місяців 2013 року

За видами подій:

• падіння - 53%;

• дорожньо - транспортні пригоди - 15%;

• дія предметів та деталей, що рухаються, розлітаються, обертаються - 14% від загальної кількості потерпілих в АР Крим.

Найвищий рівень виробничого травматизму спостерігається серед працівників віком понад 50 років, незважаючи на їх професіональний досвід, знання норм та правил охорони праці – 50% від загальної кількості потерпілих в АР Крим.

Розподіл виробничого травматизму за віком

Основними причинами виробничого травматизму в АР Крим є організаційні - 51% від загальної кількості потерпілих, психофізіологічні - 45% від загальної кількості потерпілих, технічні - 4%.

Основні причині виробничого травматизму

З метою здійснення заходів, спрямованих на попередження нещасних випадків на виробництві, страховими експертами з охорони праці за 9 місяців 2013 року:

- надано 1426 консультацій;

- взято участь у проведенні 468 семінарів з питань охорони праці, нарад, засідань «круглих столів», конкурсів; у засобах масової інформації розміщено 46 публікацій з питань охорони праці, стану виробничого травматизму та діяльності робочих органів виконавчої дирекції Фонду, здійснено 18 виступів на радіо і телебаченні в АР Крим;

- вивчено позитивний досвід профілактичної роботи на 274 підприємствах;

- взято участь у розробленні та впровадженні системи управління охороною праці на 357 підприємствах;

- у роботі 285 комісій з питань охорони праці підприємств;

- у розробленні 373 нормативних актів з охорони праці, профілактичних заходів, механізмів їх реалізації, внесенні пропозицій щодо підвищення безпеки виробництва на 504 підприємствах;

- розповсюдженні нормативних актів, підручників, журналів та іншої спеціальної літератури, плакатів, пам'яток;

- проведено лекції у навчальних закладах АР Крим (школи, середні та вищі навчальні заклади);

- надано допомогу в оформленні документів 13 потерпілим.

За 9 місяців 2013 страховими експертами проведено перевірки профілактичної роботи на 820 підприємствах АР Крим. При перевірках було виявлено 9444 порушення законодавства про охорону праці. За результатами перевірок внесено 897 подань щодо порушення законодавства про охорону праці, з них - 820 роботодавцям і 77 в територіальне управління Держгірпромнагляду, внесено 12 подань про заборону подальшої експлуатації 12 робочих місць, складено 15 протоколів за несвоєчасні повідомлення про нещасні випадки.

Профілактика нещасних випадків на виробництві та профзахворювань у 2012 році

Профілактика нещасних випадків на виробництві та профзахворювань у 2011 році

Профілактика нещасних випадків на виробництві та профзахворювань у 2010 році

Профілактика нещасних випадків на виробництві та профзахворювань у 2009 році

Профілактика нещасних випадків на виробництві та профзахворювань у 2008 роціІнтернет-лінія "Запобігання проявам корупції"