Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України

До звичайного дизайну

Початок - Державна електронна бібліотека з питань безпеки виробництва

Державна електронна бібліотека з питань безпеки виробництва, охорони та гігієни праці

Пілотний проект державної електронної бібліотеки з питань безпеки виробництва, охорони та гігієни праці

Призначенням пілотного проекту державної електронної бібліотеки з питань безпеки виробництва, охорони та гігієни праці (ДЕБ ОП) є підняття рівня інформаційної культури населення та введення в науковий обіг унікальних документів та друкованих видань, що становлять наукову і методичну цінність для фахівців у сфері охорони та гігієни праці, створення національних електронних інформаційних ресурсів, які охоплюють різноманітні сфери людської життєдіяльності, та забезпечують доступ до них користувачів з використанням сучасних інформаційних технологій.

ДЕБ ОП як джерело інформації вирішує наступні задачі:
• інформаційну, що припускає задоволення потреби в різній інформації фахівців з питань безпеки виробництва, охорони та гігієни праці;
• наукову, спрямовану на сприяння в проведенні наукових досліджень науковцями і фахівцями за рахунок надання широкої наукової інформації;
• освітню, у рамках якої здійснюється підтримка підвищення освітнього рівня шляхом надання відповідних матеріалів;
• довідкову, що передбачає надання різних довідкових матеріалів, включаючи довідники, енциклопедії і т.д.;
• просвітницьку, за рахунок популяризації вітчизняних наукових досягнень, наукових організацій, шкіл і особистостей;
• фондостворюючу, що забезпечує збереження фонду України з питань безпеки виробництва, охорони та гігієни праці.

Адреса оприлюднення: http://www.oplib.org.ua


Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України