Науково-технічні розробки, виконані в межах програм з охорони праці та які потребують подальшого впровадження

Національна програма поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища

Перелік виконаних робіт Національної програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, що пропонуються до впровадження:

 1. Створення системи захисту заземлювачів для підвищення ефективності заземлювального пристрою;
 2. Розроблення дослідних зразків приладів контролю за витоком струму на корпус тролейбуса;
 3. Розроблення засобів виявлення та нейтралізації шкідливих газів і пилоподавлення під час підривних робіт у промисловості;
 4. Розроблення апаратури акустично-емісійного контролю технічного стану трубопроводів та устаткування, що працює під тиском;
 5. Створення універсальної ізолювальної конструкції для виконання робіт у розподільних пристроях.

Програма розвитку виробництва засобів індивідуального захисту працівників

Перелік виконаних робіт Програми розвитку виробництва засобів індивідуального захисту працівників, що пропонуються до впровадження:

 1. Захисний шолом для операторів абразивно-струминного очищення;
 2. Розроблення та виготовлення захисних щитків з автономною системою піддуву очищеного повітря з інтервенційними світлофільтрами для автоматичних затворів масок електрозварників;
 3. Спецодяг одноразовий поліетиленовий для проведення пошуково-рятувальних робіт в агресивному середовищі;
 4. Костюм з компенсуючою плавучістю для забезпечення аварійного виходу з води;
 5. Гідрокостюм для проведення пошукових і рятувальних робіт (в агресивному середовищі);
 6. Матеріал з полімерним покриттям та ізолювальний костюм з цього матеріалу для захисту від нафти і продуктів її переробки;
 7. Малогабаритний ізолювальний саморятівник з хімічно зв’язаним киснем;
 8. Створення ком’ютеризованої бази даних державного та галузевих рівнів щодо засобів захисту;
 9. Навушники для захисту від шуму;
 10. Селективні протишумові навушники;
 11. Захисна каска загального призначення;
 12. Радіаційно-стійкий матеріал та виготовлення з нього засобів індивідуального захисту для працівників гірничорудних та коксохімічних виробництв;
 13. Респіратор з хімічно зв’язаним киснем для пожежників;
 14. Антивібраційні рукавиці;
 15. Розроблення єдиної промислової колекції одягу для захисту від загальних виробничих забруднень;
 16. Дослідження та розроблення світлофільтрів (скляних);
 17. Дослідження та освоєння виробництва волокнистого фільтрувального матеріалу;
 18. Дослідження та розроблення полімерних окулярів від когерентного та
  некогерентного оптичного випромінювання.

Галузеві програми поліпшення стану безпеки, умов праці та виробничого середовища

Перелік виконаних робіт по галузевих програмах поліпшення стану безпеки, умов праці та виробничого середовища, що пропонуються до впровадження:

 1. Розроблення комплекту обладнання кондиціонування повітря із кабіни мостових кранів гарячих цехів металургійних підприємств з випуском першої промислової партії;
 2. Розроблення ряду вентеляторів з живленням 50 Гц 380 В для систем вентиляції та кондиціонування у вибухонебезпечних виробництвах продуктивністю від 680 до 5800 м3/ч;
 3. Розроблення засобів та обладнання для збирання та транспортування пожежно-вибухонебезпечного титанового пилу;
 4. Розроблення термотривких, віброзвукотеплоізоляційних гнучких стрічок для паротрубопроводів;
 5. Розробка безпечних засобів подачі цегли на робочі місця будівельного майданчика.


Інтернет-лінія "Запобігання проявам корупції"