Науково-методичний кабінет і телефонна лінія довіри

Науково-методичний кабінет і телефонна лінія довіри в межах Автоматизованої інформаційної системи з питань охорони праці (далі АС) створені при Головному навчально-методичному центрі згідно з договором №66-Д від 25.11.2002р. Ця розробка здійснювалася Головним навчально-методичним центром, фінансування - замовником - Фондом соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України. Координатором розробки виступав Державний комітет України з нагляду за охороною праці.

Ціллю створення системи було здійснення науково-методичного та інформаційного забезпечення з питань охорони праці на національному та регіональному рівнях шляхом автоматизації процесу збору та обробки інформації з охорони праці та її розповсюдження через Інтернет та інші засоби масової інформації, створення пункту з надання безкоштовної консультаційної допомоги з питань охорони праці шляхом обладнання телефонної лінії довіри та створення бази даних запитань та відповідей.

В межах завдань, поставлених перед системою, в ГНМЦ на сьогоднішній день створені технічні та організаційні умови для виконання навчально-методичним кабінетом покладених на нього функцій.

Науково-методичний кабінет надає безкоштовно інформацію та консультації з питань:

  • законодавства про охорону праці;
  • організації навчання та перевірки знань з охорони праці, програмно-методичного забезпечення цього навчання;
  • професійної підготовки працівників для виконання робіт підвищеної небезпеки та тих, що потребують професійного добору;
  • порядку отримання дозволів на проведення навчання з питань охорони праці;
  • мережі діючих в Україні навчальних центрів з охорони праці, видів навчання з охорони праці, які вони проводять, їх адрес та телефонів;
  • порядку направлення на навчання експертів технічних з охорони праці та промислової безпеки, а також видів експертних робіт, на проведення яких у ГНМЦ ведеться підготовка;
  • роботи щодо підтримки в актуальному стані Державного реєстру нормативно-правових актів з охорони праці, наявності в електронній базі АС змісту внесених до Реєстру тих чи інших документів.

Адреса: 04060 м. Київ, вул. Вавілових, 10-а (НМК розміщений у 2-му корпусі), 20-й кабінет;   тел. лінії довіри:   (044) 453-75-98.

Сайт в Інтернеті науково-методичного кабінету:  www.ukrnmc.kiev.ua

Електронна адреса НМК: infcenter@ukrnmc.kiev.uaІнтернет-лінія "Запобігання проявам корупції"