Відшкодування матеріальної шкоди потерпілим

Станом на 01.04.2017 року робочими органами виконавчої дирекції Фонду здійснюється нарахування щомісячних страхових виплат 209,7 тис. потерпілих (членів їх сімей).

Ця кількість порівняно з І кварталом 2016 року зменшилась на 8,9 тис. осіб, тобто на 4,1 відсотка.

Таке зменшення кількості осіб, які отримують страхові виплати, зумовлено тим, що частина території України в даний час перебуває в тимчасовій окупації, що не дає змоги Фонду виконувати в повній мірі свої функції на території, яка не контролюється українською владою.

За І квартал 2017 року з бюджету Фонду потерпілим (членам їх сімей) виплачено 1,4 млрд. грн., що на 19,9 млн. грн., або 1,4% менше, ніж за І квартал 2016 року.

У структурі страхових виплат, здійснених в І кварталі 2017 року, основна частина припадає на: щомісячні страхові виплати – 1,3 млрд. грн. (96,5%); одноразову допомогу – 29,75 млн. грн. (2,1%).

Найбільша сума страхових виплат по Україні за І квартал 2017 року виплачена в областях: Донецькій, що складає 23,6%; Дніпропетровській – 23,2%; Львівській – 11,2%; Харківській – 7,8%; Луганській – 5,5%; Запорізькій – 3,9%; та м. Києві - 2,7%.

Станом на 01.04.2017 року щомісячну грошову суму в разі часткової чи повної втрати працездатності, що компенсує відповідну частину втраченого заробітку потерпілого, отримують 199 тис. осіб., що в порівнянні з березнем 2016 року менше на 4 відсотка.

Сума витрачених коштів за І квартал 2017 року на цей вид виплати склала 1,29 млрд. грн., що на 15,3 млн. грн., або на 1,2% менше в порівнянні з відповідним періодом минулого року.

Середньомісячний розмір призначеної виплати склав 2230,7 грн., що на 222,7 грн., або 11,1% вище порівняно з І кварталом 2016 року.

На виконання вимог пункту 7 розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» №1774 робочими органами виконавчої дирекції Фонду з 1 січня 2017 року встановлено новий розмір щомісячної страхової виплати потерпілим на виробництві, у яких цей розмір менший за розмір мінімальної заробітної плати у перерахунку на 100 відсотків втрати працездатності, на рівні розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 грудня 2016 року (1600 грн.), з урахуванням ступеня втрати працездатності.

Тобто, у 38,8 тис. потерпілих, або 19,5% із загальної кількості отримувачів щомісячної грошової суми в разі часткової чи повної втрати працездатності, що компенсує відповідну частину втраченого заробітку, збільшились щомісячні виплати. При цьому середній розмір підвищення щомісячної виплати для цих осіб склав 210 грн.

Слід зазначити, що найбільше зростання розміру виплат відбулося у потерпілих на виробництві, які мають значний відсоток втрати працездатності, так:

- для 745 осіб, які мають 100% втрати працездатності, виплати збільшились в середньому на 589 грн.;

- для 1953 осіб, у яких відсоток втрати працездатності в межах від 80 до 100%, в середньому зростання страхової виплати склало 444,4 грн.

Зважаючи на те, що відновлення соціальної справедливості та підвищення виплат потребували саме постраждалі на підприємствах сільського господарства та в регіонах, в яких середня заробітна плата не значна, найбільша кількість осіб, яким встановлено новий розмір страхових виплат, зосереджена в таких областях: Вінницька – 2244 особи, або 45% від загальної кількості отримувачів страхових виплат в регіоні; Чернігівська – 1 531 особа, або 46,3%; Черкаська – 1 970 осіб, або 47,4%; Хмельницька - 1 800 осіб, або 49%.

Збільшено виплати для 1351 особи, що постраждала на підприємствах вугільної галузі, при цьому середній розмір збільшення виплат для них склав близько 97,5 грн.

Що стосується щомісячної страхової виплати особам, які мають на це право в разі втрати годувальника, то чисельність отримувачів цієї виплати в порівнянні з І кварталом 2016 року зменшилась на 5,2% і складає станом на 01.04.2017 – 10,8 тис. осіб.

Сума витрат на цю виплату за І квартал 2017 року склала 59 млн. грн., що на 2,5 млн. грн., або 4% менше порівняно з І кварталом минулого року.

Середньомісячний розмір призначеної виплати за звітний період склав 1868,3 грн., що на 139,9 грн. (8,1%) більше порівняно з відповідним періодом минулого року.

Відповідно до Закону України «Про індексацію грошових доходів населення» та Порядку проведення індексації грошових доходів населення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.07.2003 року № 1078 (далі - Порядок № 1078) у І кварталі 2017 року проводилась індексація грошових доходів потерпілих (членів їх сімей), які мають на це право.

Отримувачів щомісячних страхових виплат умовно можна розділити на дві групи:

- потерпілі та члени їх сімей, які отримували щомісячні страхові виплати без здійснення індексації;

- потерпілі та члени їх сімей, які отримували щомісячні страхові виплати та індексацію.

Отже, 95,6 тис. потерпілих на виробництві ( членів їх сімей) крім основного розміру щомісячної страхової виплати отримували індексацію цих виплат. Внаслідок чого середній розмір щомісячних страхових виплат цих осіб в середньому збільшився на 522,3 грн. Загальна сума витрат на індексацію в звітному періоді склала 149,8 млн. грн. З цієї суми 140,2 млн. грн., або 93,6% виплачено потерпілим та 9,6 млн. грн., або 6,4% - особам, які мають право на страхові виплати в разі смерті потерпілого.

На виконання частини другої статті 37 Закону України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування» робочі органи виконавчої дирекції Фонду здійснили з 1 березня 2017 року перерахунок щомісячних страхових виплат потерпілим на виробництві та членам їх сімей на коефіцієнт 1,236, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 16.03.2017 № 145 «Деякі питання соціального захисту застрахованих осіб».

При цьому загальний середній розмір підвищення страхових виплат з урахуванням зменшення розміру індексації страхових виплат відповідно до вимог Порядку № 1078 становить 273 грн., що складає 13,6%.

Середній розмір підвищення щомісячних страхових виплат для потерпілих на виробництві (членів їх сімей), яким не здійснювалась індексація страхових виплат, становить 354 грн.

Для осіб, які крім основного розміру щомісячної страхової виплати отримували індексацію цих виплат, за наслідками перерахунку змінено структуру страхової виплати, а саме: підвищено основний розмір щомісячних страхових виплат та зменшено розмір індексації.

Зростання основного розміру щомісячних страхових виплат внаслідок перерахунку для осіб, які отримували індексацію, склало 492 грн. Але, зважаючи на те, що до проведення перерахунку ця категорія осіб щомісячно отримувала збільшений розмір виплат за рахунок індексації, середній розмір підвищення загального доходу у них склав 169 грн., або 6,4%.

За І квартал 2017 року одноразову допомогу в разі стійкої втрати професійної працездатності потерпілому призначено 960 особам, що на 7,3% більше в порівнянні з І кварталом 2016 року.

Загальна сума цієї виплати склала 11,1 млн. грн., що на 10,1 млн. грн., або 47,6% менше у порівнянні з відповідним періодом минулого року.

Середній розмір допомоги на одного потерпілого склав 10,4 тис. грн.

У І кварталі 2017 року 102 сім'ям призначено одноразову допомогу в разі смерті потерпілого, в порівнянні з відповідним періодом минулого року їх кількість збільшилась на 16 сімей або 18,6 відсотка. Крім того, одноразова допомога була призначена 103 утриманцям, що більше в порівнянні з відповідним періодом минулого року на 31 особу (43,1%).

Також зросли витрати на виплату одноразової допомоги в разі смерті потерпілого (утриманцям та сім'ї). За І квартал 2017 року сума видатків на виплату одноразової допомоги сім'ї склала 15,6 млн. грн., в порівнянні з І кварталом 2016 року вона збільшилась на 2,7 млн. грн., або 20,6 відсотка. Сума одноразової допомоги утриманцям склала 3,1 млн. грн., що відповідно більше, ніж в І кварталі 2016 року на 0,7 млн. грн., або 28,4 відсотка.

Одноразова допомога в разі смерті потерпілого на одну сім'ю в І кварталі 2017 року в середньому призначалась у розмірі 143,1 тис. грн.

Середній розмір виплати на одного утриманця склав 29,7 тис. грн.

Починаючи з серпня 2014 року, виконавчою дирекцією Фонду запроваджено механізм продовження щомісячних страхових виплат потерпілим (членам їх сімей), які тимчасово виїхали із зони проведення антитерористичної операції, за місцем їх тимчасового проживання.

Станом на 01.04.2017 року в робочих органах виконавчої дирекції Фонду на підконтрольній українській владі території продовжують отримувати страхові виплати 44,2 тис. внутрішньо переміщених осіб.

Найбільша кількість внутрішньо переміщених потерпілих (членів їх сімей) продовжують отримувати страхові виплати в областях: Харківській – 7,6 тис. осіб; Дніпропетровській – 2,6 тис. осіб; Запорізькій – 2,2 тис. осіб; Київській – 1,3 тис. осіб; Полтавській - 0,9 тис. осіб та в місті Києві – 2,1 тис. осіб.

З огляду на вищевикладене зазначаємо, що Фонд прикладає максимум зусиль, щоб забезпечити в повному обсязі гарантії потерпілим (членам їх сімей), як це передбачено законодавством.

Кількість потерпілих (членів їх сімей), яким Фонд проводив страхові виплати, за І квартал 2017 року

Структура виплачених коштів на відшкодування шкоди потерпілим (членам їх сімей) за видами виплат за І квартал 2017 року

Сума страхових виплат потерпілим (членам їх сімей), які проводив Фонд, в розрізі регіонів України за І квартал 2017 рокуІнтернет-лінія "Запобігання проявам корупції"